banner-image

Baden-Virtemberg i Vojvodina zajedno u agraru

Radna konferencija pod nazivom „Mogućnosti za saradnju između Baden-Virtemberga i AP Vojvodine u oblasti privrede i polјoprivrede“, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, uz podršku Skupštine AP Vojvodine i Privredne komore Vojvodine, održana je 6. novembra 2015. godine, u Privrednoj komori Vojvodine, u Novom Sadu.

Cilj konferencije je bio razmena iskustava i unapređenje saradnje između dve pokrajine, sa posebnim osvrtom na regionalni razvoj, u svetlu evropskih fondova i Strategije Evropske unije za dunavski region, a na osnovu potpisanih sporazuma između AP Vojvodine i nemačke pokrajine Baden-Virtemberg.

Konferenciju je otvorio pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski, dok je ispred Privredne komore Vojvodine prisutne podzravio, sekretar Udruženja trgovine Dragomir Đurić.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski je istakao da se saradnja sa Baden-Virtembergom bazira na razmeni iskustava i izgradnji poverenja. Prema njegovom mišljenju, približavanjem dva administrativna nivoa, stvaraju se preduslovi da privrednici što više sarađuju, čime će se postići da i sam ekonomski efekat bude mnogo veći. Po njegovoj oceni, svaka saradnja i razmena znanja i metoda je investicija, i za početak će saradnja sa distriktom Štutgart biti bazirana na poljoprivredi, obrazovanju, administraciji. Prema njegovom mišljenju, naša najveća šansa je da sa Baden-Virtembergom napravimo zdravu hranu za budućnost, za Evropu, koja je konkurentna na tržištu. Bugarski je istakao da već postoji primer te saradnje, jer se u Vojvodini prozvodi organska mlevena začinska crvena paprika, i izvozi se na evropsko tržište, a time su naši poljoprivrednici dobili siguran plasman na tržište. Po njegovim rečima, Vojvodina je izradila Program razvoja za period 2014-2020, koji predstavlja okvir i za unapređivanje poljoprivrede.

Šef odseka za poljoprivredu, ruralnu oblast, veterinu i prehranu Upravnog saveta Štutgarta dr Kurt Mecger predstavio je parametre u poljoprivrednoj proizvodnji u toj regiji i rekao da u agrarnoj politici preovlađuju mala i srednja gazdinstva, da imaju razvijene ruralne sredine i razvijenu svest o udruživanju, o postojanju zadruga i o značaju saradnje između poljoprivrednih proizvođača. Dr  Mecger se takođe osvrnuo na Akcioni i razvojni plan Baden-Virtemberga za ruralnu oblast za period 2014-2020 (MEPL III), koji je Evropska komisija odobrila 26.05.2015. godine i koji obuhvata 16 razvojnih programa za poljoprivredu, očuvanje prirode, zaštitu resursa i klime, kao i regionalni razvoj u ruralnim područjima.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški je rekao da se saradnja sa pokrajinom Baden-Virtemberg, od kada je formalno uspostavljena zajednička izjava o saradnji 2014. godine, unapređena i da su prvi praktični koraci u domenu poljoprivrede načinjeni ove godine. Dogovorene su i naredne faze u saradnji kao što su povezivanje savetodavnih službi u oblasti poljoprivrede, razmena stručnjaka u domenu prognozno-izveštajne službe i savetodavstva, a to su aministrativni predluslovi koji treba da dovedu do toga da i trgovinska razmena i privredno povezivanje budu na višem nivou. Po njegovim rečima formiran je tim na nivou AP Vojvodine, koji će sarađivati sa distriktom Štutgart i radi se na intenziviranju studijske posete koja bi trebala da postane standardna aktivnost u resornom Sekretarijatu, jer ukoliko se ne uspostavi institucionalni okvir za saradnju, ne mogu se očekivati rezultati. Nakon toga, kako je potpredsednik Bogaroški ocenio, otvara se veliki prostor za saradnju, među kojima je i mogućnost izvoza futoškog kupusa na nemačko tržište. „Ono što Vojvodinu konkretno zanima je poljoprivreda i potrebno je uspostaviti komunikaciju i primeniti ono što je primer dobre prakse. Krenuli smo u dobrom pravcu i sa konkretnim aktivnostima. Saradnja sa Baden-Virtembergom je važna zbog načina organizovanja njihove poljoprivrede, zbog filozofije koju primenjuju, a ne samo zbog tehnologije. Upravo zbog toga je prvi korak u našoj saradnji bila studijska poseta najboljih učenika iz poljoprivrednih škola u Vojvodini. Na taj način su mladi ljudi, koji će se baviti poljoprivredom i verovatno biti oni koji će donositi odluke i kreirati agrarnu politiku u Vojvodini narednih godina, imali prilike da vide primere dobre prakse u Nemačkoj“, rekao je sekretar Branislav Bogaroški. Kako je naglasio, započeti su i razgovori o uvođenju standarda kvaliteta u organsku poljoprivrednu proizvodnju i o u unapređenju saradnje u oblasti srednjoškolskog i visokog obrazovanja.

Direktor Dunavske kancelarije u Ulmu Sebastijan Rim, govorio je o Strategiji EU za dunavski region i njenoj primeni i uticaju na razvijanje tržišta povezivanjem regiona koji su u Dunavskom slivu. Pored toga, predstavio je rad Dunavske kancelarije u Ulmu, čiji je cilj promovisanje međunarodnog razumevanja među susednim državama duž sliva Dunava. Takođe je najavio 10. po redu Međunarodni dunavski festival, koji će se održati sledeće godine od 1. do 10. jula, a koji se održava svake dve godine u cilju povezivanja gradova i ljudi u dunavskom regionu.  

Fond Evropski poslovi