banner-image

Nije zgoreg obići pšenicu

Preporučujemo obilazak parcela pod ječmom i pšenicom, koje su ranije posejane zbog mogućeg prisustva lisnih vašiju. Lisne vaši su prenosioci virusa, a viroze se manifestuju zaostajanjem biljaka u porastu, biljka dobija zašiljen izgled, žućkasto – crvene boje.

Ovakve simptome imamo prilike da vidimo već više godina, jer imamo topao jesenji period pogodan za razvoj vašiju.

Biljke jednom zaražene virusima ostaju zaražene i daju niži prinos, lošijeg su kvaliteta. Pojava vašiju kreće od uzglavnica, sa povećanom brojnošću preporučujem hemijski tretman, jednim od insekticida: Decis, Talstar, Perfektion, Fenitrotion ili Pirinex.

Pre upotrebe bilo kog preparata za zaštitu bilja treba detaljno pročitati uputstvo i postupiti u skladu sa njim – obratiti pažnju na propisanu dozu, koncentraciju, količinu vode i karencu.

Uraditi tretman po mirnom i tihom vremenu.

Živanka Špirić, dipl.ing.

PSS Kikinda