banner-image

Poljoprivreda dala 4,6 milijarde, pala sedam odsto

Ove godine srpska poljoprivreda ostvarila je proizvodnju vrednu 4,6 milijardi dolara, što je 7,3 odsto manje nego u 2014. Kod biljne proizvodnje pad je još veći – 11 odsto. S njiva smo skinuli useve za oko tri milijarde dolara (2,97 milijarde), a udeo biljne proizvodnje u ukupnoj vrednosti poljoprivrede je 64,3 odsto.

Procenjuje se da je u stočarstvu postignut lanjski rezultat – vrednost stočarske proizvodnje je 1,65 milijardi dolara, a u celoj poljoprivredi to je 35,7 odsto.

-Veći deo proizvodne 2014/2015. godine karakterisali su, uglavnom, prosečni klimatski uslovi. Nepovoljna kombinacija toplotnih uslova i uslova vlažnosti u periodima godine koji su se poklapali sa osetljivim fazama razvoja pojedinih poljoprivrednih kultura i nedovoljna primena odgovarajućih agrotehničkih mera  uticali su na slabiji kvalitet i kvantitet prinosa pojedinih voćarskih kultura, recimo jagoda, trešanja, kajsija, kupina, kao i jarih ratarskih kultura – kukuruza, suncokreta, soje… kaže za Agrosmart agrarni analitičar Vojislav Stanković.

U područjima gde su pune agrotehničke mere primenjene uticaj klimatskih uslova bio je ublažen i prinosi su bili veći, veli on.

Vrednost realizovane poljoprivredne proizvodnje

2014.

2015.

Bruto vrednost poljoprivredne proizvodnje

5.001

4.634

Vrednost biljne proizvodnje

3.346

2.979

Ratarstvo i povrtarstvo

2.877

2.494

Žita

1.830

1.527

Industrijsko bilje 

494

420

Povrće

392

392

Krmno bolje

161

155

Voćarstvo

410

405

Vinogradarstvo

59

80

Stočarstvo

1.655

1.655

Vrednost ječma, ovsa, 50 odsto kukuruza, krmnog bilja i livadarstva

670

544

Neto vrednost poljoprivredne proizvodnje

4.331

4.090

* U milionima dolara
** Izvor: Izračunato na osnovu podataka RZS

-Ukoliko se ovogodišnji prinosi porede sa višegodišnjim prosekom daje osnova zaključku da je biljna proizvodnja u 2015. godini bila na nivou proseka. Međutim, kako je prošlogodišnja proizvodnja osnovnih biljnih kultura bila izuzetno velika, značajno visoko je podigla osnovicu u vrednovanju ovogodišnje. To se pre svega odnosi na kukuruz, čiji je udeo u prošlogodišnjoj bruto vrednosti poljoprivrede iznosio 27,5 odsto, zatim soje (četiri odsto), suncokreta (tri odsto) i šećerne repe (2,5 odsto) – navodi Stanković.

Objašnjavajući da je manja proizvodnja šećerne repe rezultat smanjenih setvenih površina, ovaj stručnjak upozorava na to da će se u narednim godinama, sa velikim izazovom suočavati proizvođači i prerađivači šećerne repe, kraljice rataskih kultura, zbog gubitka tržišta EU, na kome Srbija ima preferencijalnu kvotu za izvoz od 182.000 tona.

-To će značajno smanjiti setvene površine, a one su dostizale poslednjih godina i 70.000 hektara. Takođe,  i prerađivačke kapacitete, zbog ograničene konkurentnosti na međunarodnom berzanskom tržištu gde su cene podložne oscilacijama, kao i zbog rentabilnije prerade šećerne trske u odnosu na šećernu repu – naglašava Stanković.

Stočarstvo agrar spasava

On ocenjuje da na nezadovoljavajuća kretanja u poljoprivrednoj proizvodnji ukazuje stopa rasta neto poljoprivredne proizvodnje, koja je tokom proteklih petnaest godina prosečno iznosila 1,3 odsto, a bruto vrednosti 1,9 odsto, što su niže vrednosti u odnosu na period tokom osamdesetih godina prošlog veka. Optimalni model rasta računa se uz prosečnu stopu rasta poljoprivrede od 3,5 do 4 odsto tokom narednih deset godina.

-Imajući u vidu strukturu poljoprivredne proizvodnje Srbije, raspoložive resurse i dostignuti nivo produktivnosti, ocenjujemo da se promene moraju odvijati u pravcu rasta produktivnosti, stabilizacije prinosa i promene proizvodne strukture u biljnoj proizvodnji i dostizanja veće zastupljenosti stočarstva u vrednosti poljoprivredne proizvodnje – ukazuje Stanković. – Mora se zaustaviti smanjenje stočnog fonda, a povećati proizvodnja mesa svih vrsta i mleka. Učešće stočarstva u vrednosti poljoprivredne proizvodnje opalo je na oko 33 odsto, što je izuzetno niska vrednost i pokazatelj ekstenzivnosti poljoprivrede. Bez razvoja stočarstva, srpska poljoprivreda će i dalje neadekvatno koristiti svoje prirodne resurse, posebno obradivo zemljište, neefikasno koristiti postojeću angažovanu radnu snagu i ostati izvoznik jeftinih sirovina. Sa pomenutim, visokim oportunitetnim troškovima neće dugo biti u stanju da poboljša svoju konkurentnost i da ostvari bolje rezultate na domaćem i međunarodnom tržištu.

(Agrosmart)