banner-image

Vreme je za pripremu plastenika

Priprema objekata za ranu prolećnu proizvodnju počinje u ovom periodu, u toku decembra, kada se završi proizvodnja jesenjih povrtarskih kultura.

U ovom periodu se dezinfekuje proizvodni prostor, uništava prezimljujuća forma insekata, spora gljiva, bakterija… Ovom merom se u velikoj meri smanjuje količina inokuluma za naredni vegetacioni period.

Pre sprovođenja mera dezinfekcije treba ukloniti preostale biljne ostatke koji sadrže veliku količinu inokuluma patogena, naročito prouzrokovača poleganja rasada, truleži korena i prizemnog dela stabla (Pythium spp., Fusarium spp., Rhyzoctonia solani), i drugih (Phitophtora infestans).

U zatvorenom prostoru se vrši dezinfekcija zemljišta i same konstrukcije objekta, alata, i ostalog pribora. Dezinfekcija zamljišta može se obavljati fizičkim putem, izlaganjem zemljišta pari visoke temperature, gde do uništavanja štetnih organizama dolazi zbog delovanja visoke temperature. Hemijske metode za dezinfekciju zemljišta podrazumevaju primenu fumiganata ili kontaktnih fungicida. Fumiganti deluju parom na ciljane organizme, a prilikom njihove primene moraju se ispuniti preduslovi za efikasno delovanje.

Zemljište se mora očistiti od biljnih ostataka i usitniti setveni sloj, a nakon inkorporacije fumiganata zemljištu se mora održavati vlaga i temperatura iznad 10ºC. Najpoznatiji i najefikasniji fumigant za dezinfekciju zemljišta je Basamid granulat, na bazi dazometa. Moguća je  upotreba bioloških preparata kao što je Trifender na bazi gljive Trihoderma asperellum. Nakon dezinfekcije zemljišta neophodno je da zemljište „odmori“ kako bi se stabilizovali mikrobiološki procesi, i povratila korisna mikroflora zemljišta.

Za dezinfekciju objekata, alata i druge opreme koriste se preparati na bazi natrijum-hipohlorida, formalina, vodonik-peroksida, benzoeve kiseline, bakarnih jedinjenja, alkohola. Za delovanje i uspešnu dezinfekciju primenom ovih jedinjenja temperatura vazduha u objektu treba da bude minimum 12ºC.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Slobodan Gošić dipl.ing

PSSS Šabac