banner-image

Subvencije paorima samo 4.000

Uredbom Vlade Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u 2016. subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene su na 4.000 dinara po hektaru, odnosno 2.000 dinara po hektaru biće osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju i 2.000 dinara po hektaru regres za đubrivo.
Subvencije za ratarsku proizvodnju po hektaru u 2015. bile su 12.000 dinara, od kojih je 6.000 dinara bilo u novcu, a 6.000 dinara za mineralno đubrivo i gorivo, a pravo na to su imala registrovana gazdinstva najviše za 20 hektara.
U novoj Uredbi koji je Vlada usvojila u subotu 30. januara navedeno je da će premije za mleko i u 2016. biti sedam dinara po litru.
Podsticaji u stočarstvu u 2016. kreću se od 60 dinara za roditeljske kokoške do 25.000 dinara po grlu za priplodne mlečne i tovne krave.
Uredbom su predviđeni i podsticaji za kvalitetne priplodne matice ribe šarana i pastrmke od 500 i 300 dinara po grlu, dok su podsticaji za proizvodnju konzumne ribe 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe.
Podsticaji za košnice pčela biće 600 dinara po košnici.
Za regresiranje premije osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje namenjeno je 450 miliona dinara.
Direktna plaćanja za podsticaje poljoprivrednicima, kako je navedeno u Uredbi, iznosiće oko 16,9 milijardi dinara, od čega je za premije za mleko opredeljeno 3,4 milijarde, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i za regres za đubrivo po oko 3,5 milijardi, a za regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 500.000 dinara.
Za organsku proizvodnju u ovoj godini predviđeno je 92 miliona dinara, a za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa 58 miliona dinara.
U Uredbi je navedeno da je za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima predviđeno je 15 miliona dinara, a za ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla 10 miliona dinara.
Za kreditnu podršku poljoprivredi obezbeđeno je 600 miliona dinara, a za posebne podsticaje je oko 232 miliona.