banner-image

Sekretarijat uzvraća Ministarstvu: U zakonu je istina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu ponovo je danas optužio Ministarstvo poljoprivrede da je iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu izbrisan stav koji je preduslov da se izjavi žalba na odluku o davanju u zakup zemljišta.

„Evidentno je da stav 5 člana 63. ovog zakona upućuje da se žalba može izjaviti na odluku o davanju u zakup zemljišta iz stava 3 istog člana. Takodje, evidentno je da je takva odluka iz stava 3 izmenom zakona – obrisana“, naveo je Pokrajinski sekretarijat u saopštenju.

Sekretarijat je pozvao Ministarstvo za poljoprivredu da ne gubi vreme u pisanju saopštenja, već da odmah piše novi zakon ili da ovaj zakon vrati u skupštinsku proceduru, kako bi se zaštitila prava poljoprivrednika.

„Sve i da je u pitanju greška, zakon se ne primenjuje onako kako neko misli da treba nego kako je napisano. Ovaj zakon nije napisan kako treba i ovakav će izazvati veliki probleme“, ocenjuje se u saopštenju.

Ministarstvo poljoprivrede demantovalo je danas ranije navode pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislava Bogaroškog i Lige paora Vojvodine, po kojima je izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ukinuto pravo žalbe na licitaciju za to zemljište.

Ministarstvo je u demantiju tvrdilo da je izmenama zakona dato pravo na žalbu po osnovu svih vrsta zakupa i svim zakupcima.

Uz saopštenje Sekretarijata objavljeni su i delovi zakona pre i posle izmena, gde je, kako se navodi, lako videti istinu:

Zakon pre izmena 

Član 64

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup javnim oglašavanjem.

Poljoprivredno zemljište može se dati u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga, osim kod prava prečeg zakupa.

Odluku o raspisivanju javnog oglasa i odluku o davanju u zakup zemljišta iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, uz saglasnost Ministarstva.

Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 1. juna tekuće godine.

Protiv odluke iz stava 3. ovog člana o davanju u zakup zemljišta može se izjaviti žalba Ministarstvu, a protiv istih odluka donetih od strane organa jedinica lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine za poslove poljoprivrede, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Izmene zakona 

U članu 64. stav 2. menja se i glasi:

„Poljoprivredno zemljište daje se u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga, osim kod prava prvenstva zakupa i prava prečeg zakupa.“

U stavu 3. reči: „i odluku o davanju u zakup zemljišta“ brišu se, a posle reči: „u državnoj svojini,“ dodaju se reči: „u roku od 60 dana od dana donošenja Godišnjeg programa,“.

Zakon posle izmena 

Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Član 64

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup javnim oglašavanjem.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga, osim kod prava prvenstva zakupa i prava prečeg zakupa.

Odluku o raspisivanju javnog oglasa iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, u roku od 60 dana od dana donošenja Godišnjeg programa, uz saglasnost Ministarstva.

Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 1. juna tekuće godine, uz saglasnost Ministarstva.

Protiv odluke iz stava 3. ovog člana o davanju u zakup zemljišta može se izjaviti žalba Ministarstvu, a protiv istih odluka donetih od strane organa jedinica lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine za poslove poljoprivrede, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

DAKLE: NIGDE U STAVU 3 NE PIŠE ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP ZEMLJIŠTA NEGO SAMO O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA.

IZMENOM ZAKONA, TERMIN ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP ZEMLJIŠTA IZBRISAN IZ STAVA 3. OVAKVOM SLUČAJNOM ILI NAMERNOM GREŠKOM SE FAKTIČKI ONEMOGUĆAVA PRAVO ŽALBE.