banner-image

Imamo milione tona biomase, a gotovo je ne koristimo

Srbija raspolaže biomasom od oko 3,4 miliona tona ekvivalentne nafte, što je 64 odsto svih obnovljivih izvora i nemačke firme zanima saradnja u toj oblasti.

Direktor Delegacije Nemačke privrede u Srbiji Martin Knap je rekao na otvaranju stručne konferencije „Biomasa i biogas u Srbiji“, koja je organizovana zajedno sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i energetiku Nemačke, da je biomasa u Srbiji najvažniji deo obnovljivih izvora energije u Srbiji.

On je kazao da se, na primer, potencijal poljoprivredne biomase marginalno koristi u Srbiji. 

„Najveći potencijal biomase je u grejanju objekata, pošto tu mogu da se koriste pelet i briketi”“, naveo je Knap. 

On je kazao da biomasa može da se koristi i za proizvodnju električne energije. 

Danilo Šuput iz Delegacije Nemačke privrede u Srbiji je izjavio da je stepen iskorišćenosti drvne biomase oko 66 odsto, što je dve trećine potnecijala, ali da je agrobiomasa malo iskorišćena. 

„“Malo se koristi poljoprivredna biomasa, iz poljoprivrednih ostataka, kao i biogas. Tu su tražene savremene tehnologije iz Nemačke koja je lider u primeni obnovljivih izovra energije u svetu“”, kazao je Šuput. 

On je istakao da postoji veliko interesovanje srpskih firmi koje žele da investiraju u ovoj oblasti i zato je preko nemačkog resornog ministarstva došlo pet firmi koje se bave, pre svega, proizvodnjom postrojenja za biomasu i biogas. 

Kako kaže, nemačke firme žele da upoznaju poslovne partnere u Srbiji, da upoznaju srpsko tržište i eventualno sklope poslove u Srbiji, ali pre svega da prodaju svoju tehnologiju. 

Lena Keler iz Saveznog ministarstva za ekonomiju i energetiku Nemačke je poručila da je tranzicija korišćenja energije motor za napredak svake zemlje. 

„Na taj način može da se smanji zavisnost od uvoza“”, rekla je Keler dodajući da bi obnovljivi izvori energije u budućnosti mogli da zamene korišćenje nuklernih elektrana u svetu. 

Ona je navela da se Nemačka oslanja na dva stuba po pitanju energije, a to su energetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije. 

Ali, to mora da podrži i odgovarajuća infrastrukturna mreža, zatim istraživanje i razvoj u ovoj oblasti. U Nemačkoj za to postoje posebne subvencije. 

Prema njenim rečima, Nemčka ima za cilj da do 2050. smanji za 50 odsto potrošnju svoje primarne energije. 

Rukovodilač Grupe za održivo korišćenje prirodnih resursa u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Slobodan Cvetković je podsetio da Srbija treba da poveća korišćenje obnovljivih izvora energije sa 21 odsto koliko je koristila 2009. na 27 odsto do 2020. godine. 

U Srbiji potencijal poljoprivredne biomase je procenjen na 1,7 miliona tona, a drvne na 1,5 miliona tona.

(Tanjug)