banner-image

Bez savetodavstva nema napredne poljoprivrede

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine. Ona uređuje način i rokove za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivane rezultate i način finansiranja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

Savetodavni poslovi u poljoprivredi u Republici Srbiji deo su sistema transfera znanja i informacija čijim se obavljanjem vrši prenos znanja, informacija i tehnologije od istraživačkih institucija do poljoprivrednih proizvođača. 

Značaj obavljanja savetodavnih poslova prepoznat je u Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024. godine koja unapređenje sistema transfera znanja i razvoja ljudskih potencijala svrstava među 14 prioritetnih područja delovanja poljoprivredne politike u kojima je neophodno preduzimanje odgovarajućih intervencija, radi realizacije koncepta održivog razvoja poljoprivrede i ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva.

Analizom trenutnog stanja utvrđeno je da je sistem transfera znanja potrebno unaprediti. Takođe, utvrđeno je da postoji potreba daljeg povezivanja sa kreatorima znanja i unapređenje znanja i veština, kao i da je neophodna efikasnija upotreba dostupnih tehnologija i motivacija poljoprivrednih proizvođača za prihvatanje inovativnih tehničko-tehnoloških rešenja. Kvalitet opreme i ukupnih tehničkih uslova za istraživanje potrebno je unaprediti, a informacije sistematizovati i učiniti lako dostupnim.

(Agrosmart)