banner-image

Za plastenike tri miliona dinara

Poljoprivrednici, odnosno preduzetnici i pravna lica mogu da konkurišu za nabavku plastenika i opreme i po tim konkursima mogu da dobiju podsticaje do tri miliona evra. Nedavno donetim Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Ministarstvo poljoprivrede definisalo je bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju bilja u zaštićenom prostoru.

Pravo na podsticaje imaju fizička lica, odnosno nosioci registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstva; preduzetnici I pravna lica, to jest privredna društva, zemljoradničke zadruge, srednje škole i naučnoistraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede. Jedan od uslova je da, kada se prijavljuju na konkurs, imaju najviše 50 hektara prijavljenih pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija koriste. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.000.000 dinara. Oprema i mehanizacija za koju traže finansisjku pomoć države, mora biti kupljena u periodu od 16.oktobra prethodne kalendarske godine do 15. oktobra tekuće godine. Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50.000 dinara.

Kako se navodi u Pravilniku, bespovratna sredstva se mogu dobiti za konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične), višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika, folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote izuzimajući malč folije, te mreže za senčenje objekta. Takođe, za opremu za ventilaciju, hlađenje odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha),sisteme za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine. Novac će se davati i za opremu za ispitivanje parametara zaštićenog prostora: instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru, instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha,instrumenti za merenje elektroprovodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri),instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (rN metri).

Subvencionisanje nabavne cene opreme za navodnjavanje iznosi 40-55 odsto ukupnog iznosa bez PDV-a .Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko jeste u marginalnom području, dobiće najviše podsticaje – 55 odsto iznosa cene bez poreza.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda  Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju. Takođe, neophodna je i potvrda lokalne samouprave(grada ili opštine) da nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84,11050 Beograd, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura”.

(Agrosmart)