banner-image

Predžetveno finansiranje delotvoran finansijski instrument

Fnansijska obuka koja se odnosi na sprovođenje nedavno usvojenog Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje (u javnosti poznat kao Zakon o predžetvenom finansiranju) održana je od 10. do 12. maja u Beogradu.

U pripremi Zakona, sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine sarađivali su Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koje su obezbedile značajnu tehničku podršku usmerenu na definisanju novog finansijskog instrumenta. FAO i EBRD su promovisale zakon među korisnicima, pomogli izradu podzakonskih akata i finansirale izradu Registra u Agenciji za privredne registre. Nastavljajući navedene aktivnosti, FAO i EBRD su obezbedile dodatnu tehničku pomoć za programe promocije Zakona, odnosno za organizovanje radnih skupova na kojima bi se izvršila prezentacija osnovnih rešenja iz Zakona.

Prema rečima Miloša Milovanovića, menadžera projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (UN FAO), tehnička pomoć FAO i EBRD nastavila se organizacijom trodnevnog finansijskog treninga koji je održan u Beogradu za tri grupe korisnika ovog zakona. ”Prvog dana obučeni su predstavnici banaka i kompanija koji se u Srbiji bave predfinansiranjem poljoprivredne proizvodnje o novinama koje zakon donosi u oblasti finansiranja poljoprivredne proizvodnje. Drugog dana obuka je bila posvećena predstavnicima različitih državnih organa, dok su trećeg dana poljoprivredni proizvođači i predstavnici asocijacija proizvođača imali priliku da čuju kako će ovaj zakon biti primenjen u praksi”, rekao je Milovanović.

Predavači na trodnevnoj finansijskoj obuci bili su predstavnici Rabobanke, svetskog lidera u finansiranju agrobiznis sektora, kao i stručnjaci konsultantskog preduzeća FACTIS iz Beograda.

Prema rečima Elies Fongers, projekt menadžera agrobiznis sektora Rabobanke, uspostavljanje predžetvenog finansiranja je dobro i jednostavno rešenje za inače kompleksno finansiranje agro sektora. ”Predžetveno finansiranje je bezbedan i delotvoran instrument koji može da razume svaki farmer a koji mu omogućava da na jednostavan način, ulažući budući rod kako kolateral, dođe do neophodnih finansijskih sredstava pred setvu”, napomenula je Fongers.

Rabobanka je osnovana 1898. godine od strane holandskih farmera. Danas ova banka finansira 85 odsto poljoprivrednh proizvođača u Holandiji, dok je na međunarodnom nivou okrenuta isključivo agrobiznis sektoru.

Predstavnici Rabobanke iz Brazila smatraju da ovaj sistem finansiranja nije dobar samo za farmere već za rast celokupnog agrobiznis sektora. ”Potrebno je da se uključi što veći broj banaka, prerađivačke industrije i trgovačkih kuća jer će to uticati na dobru ponudu kredita, nižu kamatu i bolje uslove za farmere”, kaže Pauleandro Duarte iz Rabobank Brazil.

Brazil je prva zemlja na svetu koja je uvela ovaj zakon i uspostavila sistem još 1994. godine, sa veoma pozitivnim iskustvima, pa se danas na taj način finansira najveći deo brazilske poljoprivrede.

 Više informacija o Zakonu možete pronaći na sajtu pzf.rs

(Agrosmart)