banner-image

Poljoprivredni krediti Sberbanke

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike Sberbank Srbija odobravaju se na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini. Krediti se odobravaju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a namenjeni su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u aktivnom statusu. Maksimalan iznos kredita koji se može podići iznosi 5 miliona dinara za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, odnosno 15 miliona dinara za zemljoradničke zadruge.

„Krediti sa rokom otplate od jedne do tri godine i grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule uz fiksnu kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou i prvi put su dostupni poljoprivrednicima pod ovako povoljnim uslovima. Subvencionisani poljoprivredni krediti su ove godine namenjeni svim poljoprivrednim proizvođačima koji žele da investiraju u razvoj stočarstva, hrane za životinje, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, kao i za modernizaciju poljoprivredne mehanizacije i opreme”, istakao je Miodrag Stojanović, direktor Sektora prodaje i distribucije u Sberbank Srbija.

Poljoprivredni proizvođači će, pored poljoprivrednih kredita subvencionisanih od strane Vlade Republike Srbije, biti u mogućnosti da u toku sajma na štandu Sberbank Srbija dobiju informacije i o drugim proizvodima za poljoprivrednike koji postoje u ponudi banke.

(Agrosmart)