banner-image

Letnja sadnja jagoda

Jagoda je privredno najznačajnija vrsta iz grupe jagodastih voćnih vrsta. Ima mnogo prednosti u odnosu na druge vrste voća. Prvenstvena prednost jagode je u tome što njeni plodovi sazrevaju vrlo rano , rano počne da rađa i daje dobre i stabilne prinose.

Zahvaljujući svojim biološkim karakteristikama jagoda se može saditi tokom cele godine. Vreme sadnje jagode zavisi prvenstveno od klimatskih uslova.

U našem regionu za podizanje komercionalnih zasada koristi se letnja sadnja. Za ovu sadnju su najpogodniji prva dekada jula do sredine avgusta. Jagode posađene u ovom intervalu već naredne godine mogu dati prinos i do 10.000kg/ha. Zatim olakšana je borba protiv korova, manje mogućnost širenja virusnih oboljenja, a može i parcela da se iskoristi dva puta, jer je jagoda tada postrni usev.

Za ovu sadnje se koriste frigo živići, ako je prošlo duže vremena od vađenja živića do momenta sadnje potebno ih je osvežiti držanjem žila u vodi oko 12h, a njih prskati sa vodom. Neposredno pre sadnje živiće je neophodno pregledati, suve, trule i oštećene odbaciti, a žile prekratiti za 1/3 dužine.

Zemljište je neophodno dobro pripremiti, jer se jagoda zadržava na parceli minimum dve godine, a maksimalno četiri. Neophodno je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta i na osnovu nje odraditi đubrenje stajnjakom, a kompleksna đubriva dodavati preko sistema za navodnjavanje. Voditi računa o predusevu, jer na parceli gde je gajen kukuruz, krompir ili paradajz jagodu ne treba saditi u narednih 3-5 godina. Dan uoči sadnje poželjno je obaviti navodnjavanje zemljišta sa oko 30l/m2. Zemljište treba da ima vlažnost 80% od poljskog vodnog kapacite. Sadi se na dubini na kojoj je živić bio u matičnjaku, ali tako da centralni pupoljak bude iznad površine zemljišta. Na kraju sadnje zaliva se sa 0,5 -1l po živiću.

dipl.ing. J, Kljajić

PSS Vojvodine