banner-image

Za krmače 10.000, a premije za mleko ostaju sedam dinara

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se menjaju pojedine odredbe Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu. Prema tom dokumentu, dogodine će  neznatno biti smanjena pomoć iz agrarne kase za direktna plaćanja, a povećan obim sredstava za podsticanje mera ruralnog razvoja, odnosno za investicije.

Kako se navodi u Uredbi o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini, za direktna plaćanja će iz agarne kase biti opredeljeno 16.468.670 dinara, umesto dosadašnjih 16.968.670 dinara. Povećan je ukupan iznos za premije za mleko sa 3,4 milijarde dinara na 3,63 milijarde dinara, a smanjeni su osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju – sa 3,52 milijarde na 3,17 milijarde dinara.

Dogodine će biti povećana davanja države za tov junadi, jagnjadi, jaradi i tov svinja sa 900.000.000 na 1.550.000.000 dinara. Biće veća pomoć pčelarima – umesto 320.000.000 dinara na 420.000.000 dinara, ali podsticaji za proizvodnju konzumne ribe biće itekako manji – umesto 28.000.000 dinara iznosiće milion dinara. Manje je predviđeno i za regres za đubrivo za koji će se iz paorske kase davati 2,3 milijarde, a dosad je bilo 3,5 milijarde dinara.

Kao što je bilo najavljeno, investicije su dobile veću podršku iz budžeta. Kako se navodi u Uredbi, za podsticaje za mere ruralnog razvoja davaće se 2,6 milijardi umesto 1,8 milijarda dinara. Za programe koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta opredeljeno je 2.076.600.000 dinara, a u ovoj godini bilo je 1.206.600.000 dinara.

Kako je saopštio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, budžet Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za 2017. godinu iznosiće 43,778 milijardi dinara, što je, u odnosu na ovogodišnji, povećanje od 8,11 odsto, odnosno za 3,284 milijarde dinara.

„Budžetom je predviđen iznos od 5.000 dinara po grlu za krave za proizvodnju teladi i one do sada nisu bile u sistemu podsticaja. Za kvalitetne priplodne krmače i neraste uvećani su podsticaji po grlu sa 7.000 na 10.000, dok premije za mleko ostaju sedam dinara po litru a predviđena je i veća podrška pčelarstvu, kroz podsticaje po košnici sa dosadašnjih 600 na 720 dinara“, saopštio je ministar Nedimović.

„Predviđeni su i povraćaji u iznosu do 50 procenata za nabavku novih specijalizovanih traktora za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju, kao i 50 procenata za hladnjače i isto toliko za objekte za preradu, dok su predviđeni i posebni podsticaji za nabavku opreme i novih priključnih mašina za biljnu i stočarsku proizvodnju u iznosu od 40 do 50 procenata“ rekao je ministar Nedimović.

IPARD –  može biti ali ne mora da znači

Sudeći po agrarnom budžetu za 2017. godini, odnosno novoj uredbi o podsticajima u poljoprivredi, dogodine bi trebalo da se krene sa realizacijom IPARD programa kojim je srpskim poljoprivrednicima iz evropskih fondova namenjeno 175 miliona evra. Međutim, to ne mora da znači jer je novac za to bio opredeljen i u ovoj godni pa se sa IPARD-om nije počelo.

-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 3.546.950.000 dinara, od čega 2.946.950.000 dinara budžetskih sredstava i 600.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD mera. Budžetska sredstva u iznosu od 2.946.950.000 dinara raspoređuju se u skladu sa ovom uredbom dok se sredstva finansijske pomoći EU za finansiranje IPARD mera u iznosu od 600.000.000 raspodeljuju putem konkursa, u skladu sa posebnim aktom – IPARD programom – navodi se u uredbi koju je Vlada Srbije usvojila 17. novembra ove godine.

S. G.