banner-image
banner-image

Skupština danas o amandmanima na zakone o poljoprivredi

Skupština Srbije nastaviće danas sednicu raspravom o oko 140 amandmana na zakone iz oblasti poljoprivrede.

Poslanici treba da razmotre amandmane na izmene zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i o podsticajima u podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i na izmene Zakona o vodama.

Obrazlažući izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je pre dva dana u parlamentu rekao da ih je neophodno usvojiti po hitnom postupku kako bi poljoprivrednici u Srbiji imali pristup sredstvima iz IPARD-a u iznosu od 175 miliona evra.

Ministar je tada rekao da je izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju predviđen širi obuhvat onih koji će imati pravo da ostvaruju podsticaje iz budžeta, a da će posebna pažnja biti usmerena na one koji se bave stočarskom proizvodnjom.

Izmenama Zakona o vodama predviđene su jasnije procedure o zakupu nekog vodnog prostora i o drugačijem upravljanju rekama, a naknade za odvodnjavanje više neće obračunavati Poreska uprava, već nadležna javna vodoprivredna preduzeća.

(Naslovi)