banner-image

Rezidba u sremskim vinogradima

Februar je mesec kada u sremskim vinogradima počinje orezivanje. Način rezidbe i intenzitet zavisi od toga da li se radi o vinskim ili stonim sortama. Redovna rezidba za cilj ima održavanje zadatog oblika, regulaciju opterećenosti čokota rodom, optimalnu osvetljenost i provetrenost špalira. Takođe, postiže se adekvatan kvalitet grožđa, posebno kada je reč o vinskim sortama. Rezidbu treba tako planirati da se završi do bubrenja okca.

Rezidba vinograda je osnovna mera koja se sprovodi svake godine u ovo doba. Adekvatna rezidba, osim oblikovanja čokota, takođe olakšava primenu svih drugih mera nege, kao na primer, lačenje lastara, zakidanje zaperaka, zaštitu vinove loze. Vinogradari primenjuju različite tipove orezivanja, u zavisnosti od sorte vinove loze.

Kako je ova zima bila izuzetno hladna, vinogradari bi mogli da se suoče sa izmrzavanjem nekih delova vinove loze. To pre svega zavisi od geografskog položaja vinograda, jer su oni koji se nalaze u kotlinama bili izloženiji niskim temperaturama od vinograda na uzvišenju.

Rezidbom vinove loze formira se željeni oblik čokota, a glavni cilj rezidbe je da se postigne odgovarajući prinos, tj. prinos koji čokot može da podnese, a da bude ekonomski opravdan.

Na kraju, kakav god da se tip rezidbe koristi, značaj orezivanja je presudan za prinos vinove loze, kao i za kvalitet samog grožđa.

{youtube}2Y7xMZRZGD0{/youtube}(Sremska TV)