banner-image

Dajte zečevima više prostora, poručuje Poljoprivredni komitet EU

Države članice Evropske unije trebalo bi da ohrabre uzgajivače zečeva da počnu da izbacuju iz upotrebe dosadašnje obične kaveze i zamenjuju ih zdravijom i dostupnijom alternativom, kao što su uzgajivački sistemi specijalizovanih parkova i obora – rečeno je u novoj rezoluciji Poljoprivrednog komiteta poslanika u Evropskom parlamentu, koja je doneta pre nekoliko dana. Poslanici su raspravljali o tome da li bi poboljšanje uslova u kojima se uzgajaju zečevi pomoglo u sprečavanju bolesti, kao i o mogućnosti da se smanji potreba za intenzivnim korišćenjem antibiotika koji mogu završiti u ljudskom prehrambenom lancu.

„Sama činjenica da posle toliko godina konačno razgovaramo o minimalnim standardima za zaštitu zečeva je uspeh. Danas smo napredovali u pravom smeru, ali bi ipak savršeno bilo da imamo obavezujuća pravila EU. Borba za EU zakon o zečevima će se nastaviti“, rekao je izvestilac Stefan Ek. Zasad je ipak u aktuelnom izglasavanju ovog zakona on odbijen, ali samo za jedan glas (21 glas za, 22 protiv i dva uzdržana).

Ono što je svakako neophodno jeste pronalazak održivog sistema uzgajanja, pa bi tako prema poslanicima Evropska komisija trebalo da predloži smernice i preporuke za zdravije i bolje držanje zečeva. Oni takođe pozivaju Komisiju i države članice da osiguraju uslove da meso zečeva koje se uveze u EU prolazi kontrole za bezbednost hrane po istim kriterijumima kao i meso proizvedeno u EU.

Naravno, kao važna stavka o kojoj se raspravljalo jesu i troškovi novih sistema uzgajanja zečeva, pa bi tako Komisija morala da osmisli posebne mere podrške uzgajivačima kako bi se ojačao sektor proizvodnje i unapredila potrošnjazečetine.

U rezoluciji se navodi kako većina uzgajivača u EU drže zečeve u uobičajenim kavezima, dok su se sistemi za držanje zečeva tokom vremena u mnogome poboljšali i alternative običnim kavezima, kao što su sistemi specijalizovanih parkova i obora, se već koriste, ali ne u dovoljnoj meri i poslanici smatraju da bi to trebalo da se menja na bolje.

Iako se oko 340 miliona zečeva zakolje svake godine u EU radi mesa, to i dalje predstavlja manje od jednog procenta finalne proizvodnje ukupnog mesa namenjenog za ljudsku ishranu. Izvoz ovog mesa opada iz godine u godinu, čak za 3,9 odsto u 2016. godini, jer i njegova sama potražnja ubrzano opada. EU i dalje drži prvo mesto u svetu po proizvodnji ove vrste mesa, ispred Kine koja je  vodeći svetski izvoznik zečetine.

B. Džinić