banner-image

Ne žuriti sa plavim prskanjem

Zimsko prskanje ili prolećno prskanje voćaka, tzv. plavo prskanje bakarnim preparatima je glavna preventivna mera zaštite kojom se suzbija veliki broj bolesti voćaka u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije.

Prve procene šteta od niskih temperatura tokom januara će se moći uraditi nakon otopljavanja (verovatno nakon ili tokom februara). Potpunu sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije. Posebno treba biti oprezan na lokalitetima gde su izmerene temperature ispod minus 20 stepeni. Na ovim mestima, u zasadima gde još nije urađena rezidba, ne treba je ni raditi dok se ne uradi procena eventualnih šteta od zimskih mrazeva. Ovo se naročito odnosi na osetljivije voćne vrste (kajsija, breskva, orah, vinova loza).

Insekti i grinje su štetni organizmi u voćarskoj proizvodnji prezimljavaju u različitim fazama svog razvoja, i to najčešće ispod kore drveta, na granama i grančicama.

Primenom fungicida na bazi bakra suzbijaju se ekonomski najznačajnije bolesti čiji prouzrokovači prezimljavaju na grančicama, u kori ili ispod ljuspica pupoljka zaraženih stabala.

Višegodišnji voćni zasadi se u periodu mirovanja vegetacije štite preparatima na bazi bakra i mineralnog ulja. Uljna komponenta predstavlja insekticid, namenjen za suzbijanje prezimljujućih jaja insekata. Na jabučastom voću, preparati na bazi bakra utiču na smanjenje infekcionog potencijala krastavosti jabuke i kruške (Venturia spp.), čiji uzročnici prezimljavaju na kori i opalom lišću. Na koštičavom voću suzbija se veliki broj prouzrokovača bolesti: kovrxavost lista breskve (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum), bakterijski rak (Pseudomonas spp.). Na jezgrastom voću, posebno u zasadima oraha i leske, primenom bakarnih preparata se preventivno obavlja zaštita od bakterioze (Xanthomonas spp.) koja može prouzrokovati velike štete stvaranjem rak-rana na granama.
Dodavanjem mineralnog ulja bakarnim preparatima (Blauvit u koncentraciji 1%, Funguran-OH u koncentraciji 0,2-0,3%, Nordox 75WG u koncentraciji 0,2%, bakarni oksihlorid 50/bakarni kreč 50 u koncentraciji 0,75%, plavo ulje u koncentraciji 3%,) suzbijaju se prezimljujuće forme šetnih insekata: štitaste vaši (Coccidae, Lecanidae), lisne vaši (Aphididae), krvava vaš (Eriosoma lanigerum), jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum), jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus), šljivin moljac (Hyponomeuta padellus), breskvin moljac (Anarsia lineatella), kruškina buva (Cacopsylla spp.), mrazovci (Geometridae), gubar (Lymantria dispar), kukavičja suza (Malacosoma neustria) i razni smotavci (Torticidae).

VAŽNO JE ZNATI

Prskanje treba da bude temeljno kupanje voćaka uz što veći utrošak vode. Mlaz tečnosti treba da zahvati čitavu biljku i da bude pod određenim, stalnim pritiskom, kako bi sredstvo dospelo u pazuhe pupoljaka i sve pukotine i neravnine kore.
Prskanje treba obaviti po relativno tihom vremenu i na temperaturi vazduha iznad 10 stepeni, sve do bubrenja pupoljaka (do roze ili belih pupoljaka). Posebno treba naglasiti značaj zimskog tretiranja kod starijih i zapuštenih voćnjaka.
Pre prskanja stabla treba pripremiti uklanjanjem nepotrebnih grana, struganjem lišajeva i mahovine, kako bi sredstvo bolje prianjalo na tretiranu površinu, kao i eliminacijom mumificiranih plodova, deformisanih i bolesnih delova voćke. Njih je najbolje izneti iz voćnjaka i spaliti.

Dipl. inž.  Slavica Dželatović
„Agroznanje“ d.o.o., Zaječar

(Poljoprivrednik)