banner-image

Zahtev za subvencije predaje se od 1. marta do 30. aprila

Od srede, 1. marta, predaju se zahtevi za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2017. godini. Zahtev se predaje jednom godišnje, Ministrastvu finansija, odnosno njegovoj Upravi za trezor. Rok za predaju je 30. april ove godine.  Podsticaji za biljnu proizvodnju iznose 2.000 dinara po hektaru.

Podsetimo, taj iznos je značajno smanjen uredbom donesenom prošle godine. Subvencije za ratarsku proizvodnju po hektaru u 2015. bile su 12.000 dinara, od kojih je 6.000 dinara bilo u novcu, a 6.000 dinara za mineralno đubrivo i gorivo, a pravo na to su imala registrovana gazdinstva najviše za 20 hektara. 

Uredbom Vlade Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u 2016. subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene su na 4.000 dinara po hektaru, i to  2.000 dinara po hektaru kao osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju i 2.000 dinara po hektaru za regres za đubrivo.

(Agrosmart)