banner-image

Koalicija 27: Poglavlje 27 u Srbiji još uvek u pripremi

Koalicija 27 u partnerstvu sa Arhus centrom Novi Sad, predstavila je danas na konferenciji za medije održanoj u Medija Centru Vojvodine svoj treći po redu izveštaj pod nazivom „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“. Godišnji izveštaj sumira rezultate praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom, i poboljšanjem realnog stanja u životnoj sredini.

-Ukjučivanje civilnog sektora ključno je u pregovaračkom procesu. Sam proces nije samo pitanje vlade i institucija već je neophodno da se pojedinci aktuvno uključe zbog toga što se ono što se ispregovara u tom procesu i sve što sledi posle toga, zapravo implementira na lokalnom nivou i direktno se odražava na naše živote. Incijative pojedinaca razvijaju se kroz organizacije kao što je „Arhus centar“ i zato je važno napomenuti da će ova i sve ostale organizacije koje su se uključile i žele da učestvuju u procesu imati podršku EU Info pointa – istakla je menadžerka EU Info pointa u Novom Sadu Biljana Viduka. 

Izveštaj„Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“ se bavi pitanjima životne sredine koji su od ključne važnosti za kvalitet života građana Srbije, ali su i oni dalje potpuno zapostavljeni u političkim agendama i u javnosti. Problemi koji svakim danom postaju sve izraženiji, posledica su decenijskog zanemarivanja i neprepoznavanja značaja prirodnog okruženja za naše zdravlje i dobrobit. “Krajnje je vreme da se napusti deklarativan pristup i da se očuvanje i unapređenje životne sredine formuliše kao jasan prioritet u radu ove i svih budućih Vlada.“ – u ime Koalicije 27 izjavio je Goran Sekulić, iz Svetske organizacije za prirodu WWF.

Često se Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene u javnosti i medijima pominje kao najobimnije i najskuplje. Međutim, ako uzmemo u obzir da od ukidanja Agencije za hemikalije, 2012. godine, u Srbiji postoji manjak zaposlenih na kontroli i upravljanju hemikalijama, da su sve brojniji pritisci i pretnje rekama u Srbiji (intenzivan razvoj malih hidroelektrana, ekstrakcija šljunka, zagađivanje koji narušavaju stabilnost ekosistema ali i bezbednost ljudi), da sistem informisanja građana o stanju životne sredine ima niz nedostataka (na primer, kasno objavljivanje podataka o zagađenju vazduha što direktno utiče na zdravlje), situacija je daleko od povoljne.

Sekulić je dodao da „Očuvanje životne sredine ne predstavlja trošak za za naše društvo kako se često predstavlja. Zdrava i očuvana priroda pruža brojne usluge koje direktno utiču na kvalitet našeg života, to su na primer vodosnabdevanje, regulacija klime, proizvodnja hrane, turizam i rekreacija. Neophodno je što pre integrisati zahteve zaštite životne sredine u razvojne strategije i planove, a za to nam je potreban jasna opredeljenost Vlade i intenzivna saradnja svih relevantnih sektora.“

Ovim izveštajem, organizacije civilnog društva koje su članice Koalicije 27, izražavaju i svoju spremnost da aktivno podrže pregovarački proces znanjem i raspoloživim kapacietima, s ciljem da se postignu najbolji mogući rezultati korisni za sve građane i građanke Republike Srbije, a to su očuvana priroda i zdravija životna sredina.

Arhus centar Novi Sad usmerio je svoje aktivnosti ka ostvarivanju tog cilja, rekla je predsednica te nevladine organizacije Radoslava Stupar. Podsetivši na to da je Arhus centar Novi Sad partnerska organizacija Mladih istraživača Srbije u projektu koji je podržao REC (Regionalni centar za zaštitu životne sredine), u okviru programa CSO CONECT, ona je naglasila da je jedna od aktivnosti novosadske organizacije predstavljanje 3. Izveštaja o napretku Srbije u pregovorima u Poglavlju 27.

-Nastojimo da prenesemo korisne informacije građanima i uključimo ih u proces pregovora. Jačamo kapacitete za proces pregovora u ovom delu i spremamo se za nove izazove – izjavila je Radoslava Stupar.

O Koaliciji 27: Koaliciju 27 je osnovalo više organizacija civilnog društva 2014. godine sa ciljem da zajednički prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

Izveštaj u celosti možete preuzeti na sajtu WWF-a www.wwf.rs

(Agrosmart)