banner-image

Sad treba zaštiti voće

S obzirom na to da su narednih dana moguće padavine i povoljne temperature koje mogu uticati na ostvarivanje infekcije patogena monilioze koštičavog voća proizvođačima se preporučuje da urade preventivni tretman zaštite.

Breskve, kao i jabuke su u osetljivoj fazi, prisustvo infektivnog materijala u zasadima može dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju.

Jabuke mogu biti zaražene prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova, dok kod breskve može doći do sušenja grančica i cvetova usled infekcije fitopatogenom gljivom Monilia laxa.

Ovakvi uslovi temperatura 10-25°C, povećana relativna vlažnost vazduha su optimalni i za infekciju i širenje pepelnice, posebno u jabuci kod osetljivih sorti.

(Sremska TV)