banner-image

Formirana Vlada AP Vojvodine: Vladimir Galić ostaje na čelu resora poljoprivrede

Formirana je Vlada AP Vojvodine, a na mestu premijera Igora Mirovića zamenila je Maja Gojković.

Nova premijerka je predstavila članove nove Pokrajinske vlade i program rada u naredne četiri godine.
Na čelu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ostaje dosadašnji sekretar, Vladimir Galić koji je ujedno i podpredsednik Vlade.

Premijerka je istakla da će glavno obeležje pravca nove Pokrajinske vlade biti ravnoteža dve stvari – kontinuiteta dosadašnjih razvojnih projekata i novih kapitalnih ulaganja.

-Vojvodinu je oduvek krasio epitet „žitnice Evrope“, što će nam biti samo još jedan podsetnik na značaj ulaganja u proizvodnju hrane i podsticanja agrarne konkurentnosti uz održivo korišćenje prirodnih resursa. Sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini posebno je važno, jer su investicije u ruralnu ekonomiju i ruralne zajednice od vitalnog značaja za povećanje kvaliteta života u tim područjima, u kojima je poljoprivreda preovlađujuća delatnost.

Program podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u AP Vojvodini baziraćemo na stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava, povećanju proizvodnje, poboljšanju produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenju troškova proizvodnje, unapređenju tehničko-tehnološke opremljenosti, održivom upravljanju resursima i zaštiti životne sredine, rastu konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta, daljem usklađivanju sa pravilima Evropske unije, njenim standardima, politikama i praksama.

Kroz Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini nastavićemo sa uklanjanjem divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta, uređenjem atarskih puteva i otresišta, uređenjem kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, kontrolom plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, sistematskim praćenjem bolesti i štetočina, prevencijom kontaminacije poljoprivrednog zemljišta i vode u meliorativnim kanalima, poboljšanjem i očuvanjem plodnosti poljoprivrednog zemljišta primenom organskog đubriva na obradivom poljoprivrednom zemljištu, unapređenjem stočarstva kroz odgajivački program za umatičena grla, podizanjem nivoa efikasnosti protivgradne zaštite, opremanjem nadležnih službi mehanizacijom i opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu, komasacijom, navodnjavanjem, sufinansiranjem podizanja plastenika i nabavke protivgradne mreže, intenziviranjem korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučnoistraživačke ustanove i srednje poljoprivredne škole i nabavkom opreme za njih, privođenjem kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, rekonstrukcijom postojećih i podizanjem novih ribnjaka, rekla je premijerka Gojković.