banner-image

Železnice Srbije imaju pašnjak prve klase na Vračaru?

Samo mesec dana od vesti i potvrde nadležnih da su “Železnice Srbije” prvi put u istoriji popisale imovinu, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odgovorilo je Mreži za restituciju da ne poseduje popis imovine “Železnica Srbije AD” i “Infrastrukture železnica Srbije AD”.

-Popis imovine “Železnica Srbije”  postoji, ali je uveliko sporan, ukazuju u Mreži za restituciju. – Samo na prvoj od preko 350 stranica popisanih parcela zemljišta, ustanovili smo ozbiljne nepravilnosti, po kojima u imovinu “Železnica Srbije” spadaju i nepokretnosti na Vračaru u Beogradu – pašnjak prve klase u Makenzijevoj ulici, na uglu sa Nevesinjskom, voćnjaci prve klase u Gospodara Vučića i Šumatovačkoj ulici, te građevinsko zemljište u Gospodara Vučića.

U Mreži kažu da su kroz manju anketu sa starijim sugrađanima ustanovili da “Železnice Srbije” nisu imale poslovne i druge aktivnosti na prostoru opštine Vračar, kako pre, tako ni nakon Drugog svetskog rata.

-Pored nelogičnosti da “Železnice Srbije” imaju parcele na opštini Vračar, problem predstavljaju podaci katastra. Oni na ovim parcelema prikazuju kao korisnike ali i vlasnike, dominantno fizička lica. Zabrinjava da je samo jedna parcela u katastru, upisana da ima površinu metar kvadratni, u „popisu“ i procenama imovine “Železnica Srbije” procenjena na preko 8,5 miliona dinara – navodi Mreža za restituciju.

Ova organizacija podseća da je pre više od 20 godina formirana Republička Direkcija za imovinu sa osnovnim zadatkom, da evidentira i popiše državnu i danas javnu svojinu ali da to nije učinjeni do danas.

-Republička Direkcija za imovinu je Mreži dostavila popisanu imovinu, zaključno sa 10. martom 2017. godine, i u njoj se nalazi samo 94.873 popisanih nepokretnosti. Da je popis urađen samo delimično pokazuje i podatak da su “Železnice Srbije” popisale 21.282 parcele, ali nismo još utvrdili da li su ti podaci uneti u bazu podataka Driekcije za imovinu. Pritom, “Železnice Srbije” su samo jedan od 11.045 korisnika jvanih sredstava u Republici Srbiji – naglašavaju u Mreži za restituciji uz ocenu da je nepopisana državna imovina jedan od najvećih generatora korupcije na svim nivoima vlasti, a korisnici koji su dužni da dostave podatke šta od državne imovine korste, to i dalje izbegavaju i to bez ikakve sankcije.

S. G.