banner-image

Stižu hladni dani, obavezno zaštitite voće

Na području Srbije jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-69).

U ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi prezimelog lišća jabuke konstatovano je povećanje procenta dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) koji se kreće  preko 40% u pojedinim regionima. Ovako visoki procenti dozrelosti pseudotecija ukazuju na sposobnost gljive da u uslovima padavina oslobađa veliki broj askospora.

Tokom poslednjih padavina registrovano je pomoću hvatača spora prisustvo askospora u jabučnjacima, što ukazuje na visok nivo prisustva infektivnog materijala u voćnjacima.

Uzimajući u obzir biologiju ovog patogena i najavljene  padavine, od 16. aprila se prognozira intenzivno oslobađanje askospora i visok rizik od infekcija ovim patogenom.

Dani koji su pred nama su kritični u zaštiti jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

S obzirom na najavljeni višednevni kišni period koji nosi rizik od infekcija i stalan prirast vegetativne mase jabuka preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Delan 700-WG ili Fiesta (ditianon) 0,07% + Pyrus 400-SC ili Pehar (pirimetanil) 0,1%

(pisvojvodina.com)