banner-image
banner-image

Sad je vreme zaštite jabuke od gljivičnih oboljenja

Na području Srbije zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetovi venu-većina latica opada do kraj cvetanja-sve latice opale (67-69 BBCH).

Faza razvoja jabuke

U ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi prezimelog lišća jabuke utvrđeni su sledeći  procenti dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis):

·        Dozrelost pseudotecija do 57%

·        Ispražnjenost pseudotecija do 9%.

Ovakvo trenutno stanje ukazuje na još uvek izuzetno visok nivo infektivnog materijala koji je spreman da u povoljnim uslovima ostvari infekcije. 

Pseudotecija sa askosporama

Obilne padavine i dugotrajno vlaženje lista u proteklih nekoliko dana stvorili su uslove za ostvarenje infekcija od ovog patogena na području cele Srbije.  Međutim, sprovođenjem mera zaštite prema poslednjoj preporuci Sistema PIS-a, može se računati na uspešnu zaštitu i sprečavanje infekcija u proteklom periodu. Ali sa najavom padavina za nedelju koje nose rizik od novih infekcija, neophodno je ponovo sprovesti mere zaštite. U ovom periodu veoma je važno sprečiti primarne infekcije i zaštititi tek formirane plodiće jabuke.

U zasadima jabuka, pred najavljene padavine, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Mankogal 80, Dithane DG neotec, Caiman, Prevent 80-WP (mankzeb) 0,25%

(PIS)