banner-image

Ukrajinski farmeri u Selenči uče o organskoj poljoprivredi

Eksperti Centra za organsku proizvodnju Selenča COPS danas i sutra (31. maja i 1. juna) organizovali su niz predavanja za farmere iz Ukrajine. COPS, kao regionalni lider u branši organske proizvodnje i domaćin ukrajinskim poljoprivrednicima i stručnjacima koji bave ovom vrstom poljoprivrede, pripremio je bogat stručni i edukativni program kako bi gostima preneo bogata znanja i iskustva.

Prvo predavanje održali su eksperti organizacije u Selenči Libuška Fačara i Jozef Gašparovski predstavivši aktivnosti COPS-a namenjene malim, mladim i porodičnim farmerima. Danas će biti reči i o obuci i istraživanjime u organskoj poljoprivredi.  

U Selenči se može čuti niz korisnih predavanja, a gosti će obići edukativne centre COPS-a, organske farme u Vojvodini i prerađivačke pogone. Imaće priliku da vide Farm inkubator, jedinstven u Evropi, u kojem se proizvođači, uz pomoć mentora, odnosno eksperata COPS-a, praktično i teoretski obučavaju za bavljenje organskom proizvodnjom. Takođe, posetiće fabriku za preradu voća i povrća „Zdravo Organik“ , kao i pogone za proizvodnju metli od sirka metlaša. U Čurugu će obići najveću farmu organske poljoprivrede u Evropi – „Global sid“ (Global Seed).

U radnim susretima u Selenči učestvuju, pored farmera, i stručnjaci Istraživačkog instituta pri Narodnoj akademiji nauka Ukrajine, Narodnog univerziteta za prirodne nauke Ukrajine iz Kijeva, kao i Narodne botaničke bašte M.M. Griška pri Narodnoj akademiji nauka Ukrajine.

Sve te aktivnosti dešavaju se u okviru projekta „Edukacija farmera – zanemarene i nedovoljno iskorišćene biljne vrste“ u kojem učestvuju i stručnjaci iz Slovačke i Poljske. Oni imaju priliku da na pozitivnim primerima vide kako se odvija organska proizvodnja u Srbiji kako bi tu praksu mogli da primene i doprinesu razvoju ove vrste poljoprivrede u svojoj sredini – Zakarpatskoj oblasti.

Pomenimo, COPS, kao partner Instituta zaštite biodiverziteta i biološke bezbednosti pri Slovačkom poljoprivrednom univerzitetu u Nitri, realizuje projekt koji je podržao Međunarodni Višegradski fond – „Farmers Educa – Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development“. 

Glavni cilj projekta u kojem učestvuje COPS je kompleksna priprema obrazovnog sistema, nastavnih sredstava i pilot kurseva za širenje znanja malih, mladih i porodičnih farmera Zakarpatskog regiona, radi poboljšanja socijalno-ekonomskog razvoja u okviru Udruženja farmera Zakarpatske oblasti Ukrajine.

COPS organizator internacionalne konferencije

Centar za organsku proizvodnju u Selenči jedan je od organizatora Internacionalne naučne konferencija pod nazivom „Organska poljoprivreda za očuvanje agrobiodiverziteta“ od 1. do 3. juna na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Ovaj skup uz COPS organizuje i Poljoprivredni fakultet u saradnji sa fakultetom za Agrobiologiju i prehrambene reurse Slovačkog poljoprivrednog Univerziteta u Nitri, Nacionalnom botaničkom baštom „Griško“ , Nacionalne akademije nauka Ukrajine.

Cilj konferencije je da poveže istrživače iz različitih oblasti koje imaju veze sa agrobiodiverzitetom i organskom proizvodnjom. To će biti prilika za sve zainteresovane naučnike, stručnjake, studente, kompanije i poljoprivredne proizvođače da prateći plenarna predavanja, usmene i poster prezentacije, radionice, te posete farmama, usvoje najnovija saznanja iz ovih oblasti.

Predviđene su teme iz šest oblasti. To su:

1.Organska biljna proizvodnja, kvalitet zemljišta I biodiverzitet

2.Interakcije među sistemima koji učestvuju u poljoprivredi (mikroorganizmi I zemljište, biljke I insekti, korisni I štetni mikroorganizmi, alelopatija, biološka kontrola…)

3. Organska stočarska proizvodnja kao faktor očuvanja biodiverziteta

4.Uloga organske pojoprivrede u mitigaciji i očuvanju ekosistema

5. Bezbednost i kvalitet hrane

6.Socio-ekonomski apekti organske poljoprivrede i agrobiodiverziteta

(Agrosmart)