banner-image
banner-image

Proređivanje jabuke korisno, a zapostavljeno

Ručno proređivanje plodova jabuke je operacija koja se izvodi u drugoj polovini juna nakon junskog opadanja plodova. Cilj proređivana je postizanje boljeg kvaliteta i krupnoće plodova i samim tim povećanje tržišne vrednosti. Ova operacija kod nas nije naročito raširena u praksi, najviše zbog velikih zahteva za radnom snagom. Međutim ako se ima u vidu činjenica da se na taj način u berbi povećava udeo plodova prve klase sa 50% na čak 90% jasno je da je ova operacija ekonomski opravdana i isplativa.

Ručnim proređivanjem plodova se ostavlja na stablu u zavisnosti od sorte i podloge onoliko plodova koliko neće ugroziti normalan porast letorasta i istovremeno obezbediti dobar kvalitet plodova.

Prilikom ručnog proređivanja jabuke u gronjama se ostavlja dva do tri ploda. U zasadima koji su u punom rodu, ostavlja se u zavisnosti od sorte i gustine sadnje od 90 do 180 plodova po stablu. U savremenim intenzivnim zasadima sa gustom sadnjom se u punom rodu ostavlja 50 do 100 plodova po stablu.

Prilikom proređivanja prvo se uklanjaju slabo oplođeni plodovi, plodovi zaostali u porastu, plodovi sa rđastom prevlakom i oni sa bilo kakvim oštećenjem od bolesti, insekata, grada…

Nikola Ostrogonac dipl.ing

(PSS Subotica)