banner-image

Požarevac podstiče udruživanje u poljoprivredi

Grad Požarevac raspisao je javni konkurs za unapređenje rada postojećih i uspostavljanja novih organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na svojoj teritoriji u 2017. godini.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima su statutom utvrđene aktivnosti i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj za programe i projekte koje su udruženja već realizovala u 2017 .godini ili je njihova realizacija u toku.

Pri dodeli podsticaja prioritet će imati programi koji podrazumevaju edukaciju poljoprivrednika, subvencionisanje zajedničke nabavke opreme, mehanizacije, preparata, lekova, sadnog materijala, posete stručnim skupovima i sajmovima, štampanje materijala i slično, pod uslovom da je zakonom dozvoljeno i da nije ostvario iste podsticaje kod drugih  državnih organa u 2017. godini.

Iznos podsticaja po korisniku je do 70% od ukupno potraživanih sredstava, a do iznosa od maksimalne vrednosti do 2.000.000,00 dinara.

Davalac podsticaja zadržava pravo da zatraži dopunu dokumentacije ili dodatne informacije kao i da projekat ne odobri u celosti.

Kompletan tekst konkursa sa uslovima za konkurisanje može se pogledati ovde.