banner-image

Završena rasprava o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu

U Skupštini Srbije završena je rasprava o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojima se uvode ograničenja za kupovinu poljoprivrednog zemljišta strancima koji su fizička lica, dok su za inostrana pravna lica ta ograničenja minimalna. To je ujedno i najveća zamerka koju opozicija upućuje na tekst zakona.

„Pokušavamo da odredimo uslove pod kojima će fizička lica, državljani EU, moći da kupuju poljoprivrednu zemlju. Popravljamo one stvari koje su predvidele potpunu liberalizaciju kupovine našeg zemljišta“, rekao je Nedimović u Skupštini Srbije u okviru rasprave o imenama Zakona.

On je dodao da je Srbija odabrala evropski put i da taj put neće menjati. 

„Naša zemlja ne može svaki dan da menja svoju poziciju jer će onda ličiti na banana državu“, rekao je Nedimović. 

Ministar poljoprivrede Srbije je tokom rasprave rekao da nema nikakvog pregovaranja, dogovaranja, neposrednog pogađanja i spinovanja kada je reč o izdavanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i istakao da svi zainteresovani imaju jednak tretman.

„Postupak davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i domaćim i stranim investitorima potpuno je transparentan. Svi imaju isti tretman“, rekao je Nedimović reagujući na kritike opozicije.

Poslanica DS-a Aleksandra Jerkov kazala je da se izmenama zakona postavljaju nemogući uslovi koje bi građani EU trebalo da ispune kako bi postali vlasnici poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, ali istovremeno se i dalje ne sprečavaju strane kompanije da postanu vlasnici domaćih oranica, već se i podstiču da dođu, poput nemačke kompanije za preradu mesa „Tenis“.

Nedimović je naveo da je u slučaju „Tenisa“, zemlja data u zakup i da je ta kompanija bila samo jedan od „219 aplikanata“ za zakup zemljišta. On je dodao da će sve u vezi sa zakupom biti predstavljeno javnosti na skupštinskom Odboru za poljoprivredu.

Poslanik grupe Dveri Miladin Ševarlić rekao je da su predložene izmene zakona suprotne aktima usvojenim u Skupštini Srbije, a koji se odnose na poljoprivredu. On je reklao da Srbija više nije bogata poljoprivrednim zemljištem. 

„Po podacima od 2012. godine Srbija ima manje od pola teritorije pokrivene poljoprivrednim zemljištem na području centralne Srbije i Vojvodine“, rekao je Ševarlić. 

On je kazao da SSP na štetu nacionalnih interesa, ali da je Skupština Srbije donosila akte na štetu nacionalnih interesa onda kada je odlučivala „bez prethodnog referendumskog izjašnjavanja naroda“.

Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Marković pozvao je poslanike da glasaju za izmene Zakona i ocenio da je zakon koristan, a da je opozicija proevropska ili evroskeptična u zavisnosti od toga šta joj trenutno odgovara. 

Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je da je 1. septembar dan kada će početi prodaja najplodnije srpske zemlje strancima. 

„Nije ovaj predlog Zakona u skladu sa Ustavom Srbije, jer se prirodna bogatstva ne mogu prodavati strancima. A zemljište je prirodno bogatstvo“, rekla je Radeta. 

Poslanica Dubravka Filipovski rekla je da stranci zemlju mogu da kupuju tek od 2027. godine i da je dobro što je to tako odlučeno, ali je pitala ministra kako će Srbija sprečiti da ljudi iz regiona, među kojima je pomenula državljane Crne Gore i Albanije, kupuju zemlju u Srbiji. 

Poslanik Dosta je bilo Nenad Božić tražio je da ministar objasni zbog čega se zakon donosi po hitnom postupku i bez javne rasprave, kada je poljoprivredno zemljište jedino bogatstvo koje Srbija ima i koje je vrlo važno zbog hrane. On je rekao da se izmenama Zakona ne sprečavaju stranci da kupuju poljoprivrednu zemlju, kao i da ne veruje da su fizička lica zainteresovana za kupovinu zemlje u Srbiji, jer u EU imaju bolje uslove. 

„Mi ništa time nismo zaštitili. Poljoprivredno zemljište su i do sada mogla da kupuju pravna lica. Za njih ne postoji nikakva restrikcija“, rekao je Božić.