banner-image

U toku prijave za takmičenje u kvalitetu meda

Zbog velikog interesovanja domaćih, ali pre svega inostranih proizvođača meda, koji iz tehničkih razloga nisu uspeli na vreme da dostave svoje uzorke, prijem uzoraka meda za takmičenje u kvalitetu ovog proizvoda produžen je do 15. oktobra. U ovom periodu očekuje se pristizanje uzoraka iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske, ali i od pčelara iz Srbije koji nisu dostavili uzorke do sada.Takmičenje organizuje  Klaster „Panonska pčela“, a dobitnici nagrada biće svečano proglašeni krajem oktobra.Na takmičenju, uz ocenu kvaliteta, mogu da se prijave svi pčelari iz Republike Srbije i pčelari iz susednih zemalja.

Za svaki uzorak potrebno je dostaviti tri staklene tegle po 450 grama meda. Med ne sme biti kristalisan, može da ima maksimalno 20 odsto vlage. Na propratnom dokumentu moraju biti napisani sledeći podaci: ime i prezime, broj poljoprivrednog gazdinstva, tačna adresa, godina rođenja, vrsta meda, godina proizvodnje i lokacija s koje med potiče. Obavezan je kontakt telefon ili e-mail adresa.

Uzorci meda se mogu lično predati na navedenoj adresi, a mogu se adekvatno zapakovani poslati poštom ili na drugi način. Za sve uzorke izdaje se potvrda o prijemu i plaćenoj kotizaciji.
Sva količina meda koja ostane posle ocenjivanja biće uručena nekoj od dečijih ustanova.

Uzorci meda se dostavljaju od 15. 9. do 15. 10. 2017. na adresu Trg Marije Trandafil br. 14, 21000 Novi Sad. Kontakt telefon: 063/680-029 i e-mail:[email protected].

Proglašenje pobednika i uručivanje nagrada će biti krajem oktobra 2017. u sali Skupštine AP Vojvodine.
Najbolje ocenjeni med iz Srbije dobiće diplomu šampiona i pehar.
Najbolje ocenjeni med koji pošalje pčelarka dobija diplomu šampiona i pehar.
Najbolje ocenjeni med iz inostranstva dobija diplomu šampiona i pehar.
Ukoliko u jednoj grupi ima vise od 5 uzoraka meda, najbolje ocenjeni uzorak nosi titulu šampiona grupe.
Nagrade šampionima biće dodeljene u proizvodima mnogobrojnih donatora koji su podržali ovo takmičenje.
Svi pčelari čiji med bude ocenjen i dobiju od 23 do 25 bodova dobijaju zlatnu medalju i diplomu. Pčelari čiji uzorci meda dobiju od 22,99 do 20 bodova dobijaju srebrne medalje i diplome, a pčelari čiji uzorci dobiju od 19,99 do 18 bodova dobijaju bronzane medalje i diplome.
Uzorci koji dobiju manje od 17,99 bodova su bez plasmana. Pčelari mogu da pošalju maksimalno 5 uzoraka različitog meda na ocenjivanje.Šampioni s najbolje ocenjenim medom imaće priliku da pri dodeli pehara, kao i na štandovima u holu Skupštine Vojvodine predstave proizvode pčela koje su oni sakupili.
Za svaki svoj uzorak koji su dostavili na ocenjivanje, svi pčelari će dobiti izveštaj Naučnog Instituta za veterinarstvo „Novi Sad“, akreditovanog za kontrolu meda, s podacima o HMF, procentu vlage, prisustvu pepela i antibiotika i pH vrednosti.Celokupna manifestacija će biti snažno medijski praćena, što će biti prilika da se šira javnost upozna sa pčelinjim proizvodima i šampionima kvaliteta.
Predsednik ocenjivačke komisije: prof. dr Miroslav Ćirković
Zamenik predsednika ocenjivačke komisije: Đorđe Okanović
Kotizacija po uzorku je 2.500 dinara, a za uplate iz inostranstva 25 evra.
Plaćanje u dinarima na tekući racun 105-810316-95
Plaćanje u devizama IBAN RS 35105081012000537704 SWIFT CODE AIKBRS 22
PRIMALAC INOVATIVNI KLASTER „PANONSKA PČELA“, TRG MARIJE TRANDAFIL 14, 21000 NOVI SAD. SVRHA – KOTIZACIJA ZA OCENJIVANJE MEDA 2017. Kotizacija se može platiti i lično prilikom predaje uzoraka meda.

 (Poljoprivrednik)