banner-image

Šest najčešćih zabluda potrošača o živinskom mesu

Američka organizacija NCC (National Chicken Council) objavila je rezultate istraživanja koje se odnose na šest najvećih zabluda potrošača kada je u pitanju živinsko meso, koje su uradili Tom Super i Melissa Kinch.

  1. 78% potrošača veruje da je većina brojlerskih pilića genetski modfikovana da bi ostvarila brz porast.
  2. 77% potrošaća veruje da sa u hranu za živinu dodaju hormoni/steroidi.
  3. 73% potrošača veruje da su u hrani za živinu prisutni antibiotici.
  4. 68% potrošača veruje da se živina za proizvodnju mesa drži u kavezima.
  5. 55% potrošača veruje da način na koji se gaji živina može da predstavlja rizik za njihovo zdravlje
  6. 44% potrošača veruje da je većina brojlerskog mesa zaražena salmonelom.
  7.  

(Živinarstvo)