banner-image

Arhus centar: Održiva ekonomija za budućnost!

Arhus centar Novi Sad relizuje projekat “Napredak ka cirkularnoj/održivoj  ekonomiji u Vojvodini – Pokretači i ometači eko-inicijativa – pregled studija“ uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Erste banke.

Cilj je izrada studije koja sadrži dobre nacionalne prakse i preporuke za uvođenje principa cirkularne ekonomije u poljoprivrednoj proizvodnji i upravljanju građevinskim otpadom, sa posebnim osvrtom na održivo upravljanje otpadom i energetsku efikasnost i namerom da pomogne profesionalcima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i građevinarstvom, kreatorima politika i odgovornim vlastima na svim nivoima.

Projekat takođe nastoji da ojača svest javnosti o mogućnostima i prednostima prelaska na cirkularnu ekonomiju u poljoprivredi i građevinarstvu.

U okviru projekta predviđeno je održavanje radionice za zaitnteresovane strane koja se održava 31.10. sa početkom u 10.00 časova na Fakultetu Edukons u Sremskoj Kamenici. Na radionici će biti predstavljeni rezultati istraživanja kao i primeri dobre prakse u Vojvodini.

Učesnici radionice su predstavnici institucija, privrednici, profesori, studenti, predstavnici medija i civilnih organizacija. Predstavnica Misije OEBS u Srbiji dr Olivera Zurovac-Kuzman, nacionalna savetnica za pitanja zaštite životne sredine, te predstavnici Arhus centra Novi Sad i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost osvrnuće se na značaj cirkularne, odnosno održive ekonomije. Tanja Petovar, konsultantkinja na projektu, predstaviće pravni okvir za cirkularnu ekonomiju i rezultate i aktivnosti usmerene ka donosiocima odluka, a u radionici će učestvovati i dr Biljana Viduka, koja rukovodi tematskim timom za poljoprivredu, kao i prof. dr Jelena Atanacković-Jeličić i prof. dr Igor Maras iz tima za građevinarstvo. 

(Agrosmart)