banner-image

Vojvođani pod povoljnim uslovima do sopstvene zemlje

Podsećamo sve one koji razmišljaju o kupovini zemlje da je u toku konkurs Razvojnog fonda Vojvodine (RFV) za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. 
Za kredite u iznosu od 300.000 do 10.000.000 dinara mogu da konkurišu nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine pod uslovom da su njihova gazdinstva u aktivnom statusu, kao i da nemaju više od 65 godina. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu od dva odsto na godišnjem nivou ukoliko postoji garancija poslovne banke za kreditna sredstva. Kamata može biti i tri odsto u slučaju da je kredit obezbeđen hipotekom. 

Dobra vest je da se kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine koji su svrstani u treću i četvrtu grupu razvijenosti umanjuje se za jedan procenat te iznosi jedan i dva odsto.

Sopstveno učešće u konkursu treba da bude 20 odsto iznosa investicije, a rok vraćanja kredita je šest godina u okviru kojih je i grejs period od 12 meseci. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Osnovni cilj kokursa je obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu zemlje kao preduslova za stvaranja intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava za ovu namenu.

Kompletan tekst konkursa, uključujući i uslove konkurisanja može se pogledati ovde.

S. K.