banner-image

Vojvodina i Mađarska jačaju saradnju u agraru

U Parlamentu Ma|arske u Budimpešti, odžana je zajednička sednica  Odbora za poljoprivredu Skupštine AP Vojvodine i Odbora za poljoprivredu Parlamenta Ma|arske.

Polazeći od dosadašnje dobre regionalne saradnje koju AP Vojvodina ima sa Republikom Ma|arskom i važnosti poljoprivrede kao jedne od vodećih privrednih grana dve susedne države, podršku produbljivanju saradnje svojim učešćem na zajedničkoj sednici dali su predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević.

„Saradnja sa Mađarskom je nama od izuzetnog značaja, pa tako i parlamentarna saradnja, te nam je izuzetno da ostvarimo kontinuitet u našim prijateljskim i partnerskim odnosim, posebno kada je reč o skupštinskim odborima“, rekao je Pastor.

Dodao je da je jedan od prioriteta pokrajinske administracije ostvarivanje dobre i bogate regionalne saradnje, te da Ma|arska i njene županije imaju istaknutu poziciju u tom procesu.

„Trudimo se da naše odnose gradimo od lokalnog nivoa na dalje. U oblasti poljoprivrede naši interesi za saradnjom posebno su istaknuti u pogledu toga da će se u narednom periodu ubrzati proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i to nam otvara dodatne mogućnosti saradnje“, rekao je predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor.

Na sednici je ocenjeno da u oblasti agrara postoje potencijali za unapre|enje  saradnje, te da je potrebno sagledati nove mogućnosti i intenzivirati saradnju u okviru IPA projekata, kao oblastima protivgradne zaštite, unapre|enja stočarstva i edukacije poljoprivrednika.

Takođe, bilo je reči i o iskustvima Mađarske iz perioda prisutupanja te države Evropskoj uniji, kao i o aktuelnostima u domaćem agraru sa akcentom na prilagođavanje propisa, tržišta i odnosa prema državnom zemljištu i domašim poljoprivrednicima, a sve u cilju podrške mađarskih partnera, imajući u vidu da Srbiju očekuje intenziviranje pregovora.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, članovi skupštinskog Odbora za poljoprivredu i resorni pokrajinski sekretar mr Vuk Radojević, održali su u Parlamentu Republike Ma|arske i bilateralni sastanak sa potpredsednikom tog parlamenta Ištvanom Jakabom. Tom prilikom potvrđena je obostrana spremnost za nastavkom i produbljivanjem dosadašnje dobre saradnje.