banner-image

Za organizovanje sajmova bespovratno 1,5 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam AP Vojvodine nedavno je raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova  organizacije   regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini. Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje organizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija.

 Po ovom Konkursu ukupno će se dodeliti 1.500.000,00 dinara, a  namenjena su regionalnim privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore i udruženja sa teritorije AP Vojvodine koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem sa aktivnim statusom. 

Kompletan tekst konkursa može se videti na sajtu sekretarijata na adresi www.spriv.vojvodina.gov.rs. gde se mogu preuzeti i konkursni obrasci koji se dostavljajuna adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,Bulevar Mihajla Pupina 16,Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „Javni konkurs za regionalne sajmove”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je  24. novembar  2017. godine.