banner-image

Nastavlja se pad cene kukuruza i soje

Odsustvo značajnije potražnje na tržištu kukuruza i dalje gura cenu ove žitarice na dole. Međutim, iako cena beleži pad, kukuruz je tokom ove nedelje bio najzastupljenija roba u berzanskom trgovanju. Uvozna soja je doprinela cenovnom padu i ove uljarice. Ukupno je u periodu od 20. do 24. novembra prometovano 3.050 tona robe, što prestavlja rast od 56,41% na nedeljnom nivou. Finansijska vrednost prometa je iznosila 55.896.500,00 dinara ili za 46,31% više nego prethodne nedelje.

Više od 80% ovonedeljnog trgovanja je činio kukuruz. Cena kukuruza SRPS kvaliteta je bila na nivou od 17,00 dinara bez PDV-a, tako da se statistički posmatrano cena nije menjala. Međutim, ako posmatramo cenu kukuruza koja je registrovana sa vlagom do 14,5% vidi se da je pad definitivan. Cena kukuruza je nakon dostizanja svog ovosezonskog maksimuma 12. oktobra, kada je registrovano trgovanje po 18,50 dinara bez PDV-a, u konstantnom silaznom trendu i skoro se vratila na nivo sa samog početka žetve. Značajna količina kukuruza koja je prometovana je bila sa vlagom do 14,5%, čija se cena takođe kretala u opsegu od 16,80 do 17,00 dinara bez PDV-a.

Pšenica sa 11,5% proteina, uz klauzulu gratis lagera do kraja januara je registrovana po ceni 18,40 din (20,24 din/kg sa PDV-om).

Posle dužeg vremena je registrovana cena soje. Zrno je u proteklom periodu gotovo konstantno beležilo pad, a kupci nisu hteli da plate soju po onim cenama koje su bile kotirane. Registrovana cena od 48,50 din (53,35 din sa PDV-om) je za 4,34% niža u odnosu na onu sa kraja prethodnog meseca.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

100

18,70

100

18,70

0,00%

Kukuruz, rod 2017. vlaga do 14,5%

200

18,48-18,70

200

18,48-18,70

Kukuruz, rod 2017. vlaga do 14,5%, gratis lager do 22.12.

1900

18,48-18,59

1900

18,48-18,59

Kukuruz, rod 2017. vlaga do 16%

100

18,04

100

18,04

Kukuruz, rod 2017. vlaga do 17%

100

17,93

100

17,93

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 29.12.

250

18,48

250

18,48

Pšenica, rod 2017. proteini minimum 11,5% gratis lager do 31.1.

350

20,24

350

20,24

Soja, rod 2017.

100

53,35-54,23

50

53,35

-4,34%

Krompir rod 2017. crvena sorta laura, uvoz iz Nemačke

24

28,60

 

Usled pada cena kukuruza i soje, berzanski indeks PRODEX je na dan 23.11.2017. bio na nivou od 211,70 indeksnih poena, što je za 1,33 indeksna poena niže negu pre nedelju dana.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 0,28%, a kukuruz je poskupeo 2,61%.

Berba kukuruza u SAD kasni u odnosu na prosek prethodnih godina.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 2,59%, a sojina sačma je poskupela 4,48%. Cena soje je rasla zbog dobre međunarodne tražnje.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,31%, a kukuruz je pojeftinio 1,12%.

Jačanje evra prema dolaru dovelo je do korekcija cena na evropskom tržištu