banner-image

Nema monopola hladnjačara, a cenu maline formira tržište

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u skladu s dogovorima, koji su postignuti s predstavnicima udruženja proizvođača maline u prethodnom periodu, preduzelo apsolutno sve korake iz svoje nadležnosti, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Tako je Komisija za zaštitu konkurencije je na zahtev Ministarstva izvršila analizu eventualnih formiranja kartela među hladnjačarima i donela odluku da takva, ali ni slična zloupotreba na tržištu ne postoji. Doneto rešenje, kako se navodi u saopštenju, već je dostavljeno udruženjima proizvođača maline, koja su i tražila da se ispita postojanje zloupotreba.

Ministarstvo poljoprivrede je preduzeo i dodatne korake u delu ukidanja naknadnih kontrola prilikom izvoza srpske maline zbog eventualnog prisustva norovirusa, zahvaljujući čemu je Srbija kao zemlja porekla, u delu zdravstvene ispravnosti malina, ponovo na listi potpuno sigurnih izvoznika.

Takođe, ministar je formirao i posebno telo za malinu što je i bio jedan od uslova proizvođača na poslednjem sastanku koji je održan u Vladi Republike Srbije.

Međutim, određivanje cene maline, kako ističu u resornom ministarstvu, nije u nadležnosti države. Cena svih proizvoda, pa tako i maline, podsećaju, formira se na tržištu i isključivo je rezultat ponude i potražnje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao institucija čija je nadležnost da pomogne u delu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, još jednom poziva i apeluje da predstavnici malinara formiraju jedno krovno udruženje ili asocijaciju koja će okupiti sve proizvođače, jer je upravo postojanje izuzetnog velikog broja udruženja prepreka da ostvare svoje interese.