banner-image
banner-image

Razvojni fond Vojvodine daje 500 miliona dinara za IPARD projekte

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić izjavio je da je 2017. godina bila najuspešnija godina od osnivanja RFV posmatrajući doprinos razvoju privrede Vojvodine, dok se uspeh ogleda u odobrenim i realizovanim kreditnim zahtevima po objavljenim konkursima fonda

Vrednost podnetih zahteva u 2017. je bila 1,41 milijardu dinara, a odobreno je 916,7 miliona dinara, kazao je on.

– RFV je svojom kreditnom politikom koja se ogleda u rokovima otplate do sedam godina, grejs periodu do dve godine, fiksnim i niskim kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 1-3 odsto na godišnjem nivou, veoma uticao na kreditnu ponudu banaka i sniženje kamatnih stopa. Time je privrednicima koji posluju na teritoriji Vojvodine omogućeno povoljnije korišćenje finansijskih sredstava za sve vrste investicija i obrtna sredstva – rekao je Savić.

Najavio je da u ovoj godini, pored osam kreditnih linija za kojima je vladala najveća tražnja u 2017. godini i koje su dodatno poboljšane, RFV uvodi dva nova konkursa za pravna lica, preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom od sedam godina idve godine grejs perioda, kamatnom stopom od 1-3 odsto, a to su:

 • dugoročni krediti za razvoj turizma sa subvencijom kamatne stope od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa opredeljenih 200 miliona dinara 

 • dugoročni krediti za podršku IPARD projektima za čiju namenu smo izdvojili 500 miliona dinara.

 

Pravna lica i preduzetnici mogu se prijaviti na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;

 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;

 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma;

 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;

 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.

 

Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;

 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;

 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove mehanizacije;

 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma;

 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;

 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Savić je takođe naveo i posebne pogodnosti koje očekuju pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike u 2018. godini.

Od novih uslova izdvojio je te da su dugoročni krediti  sa rokom vraćanja do sedam godina (osim po konkursu za nabavku nove mehanizacije gde je rok do pet godina), da postoji mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate,da su povećani su maksimalni iznosi kredita na pojedinim konkursima (konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, konkurs za dugoročne kredite za kupovinu zemljišta…), da je starosna granica kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava podignuta na 70 godina, te da je kod kratkoročnih kredita za obrtna sredstva period raspoloživosti kredita produžen na 48 meseci.

Novi konkursi se primenjuju od 01.01.2018.godine, rokovi za podnošenje zahteva za kredit nisu ograničeni.

-Nastojaćemo da 2018. godina bude još uspešnija od ove dosad najbolje poslovne godine, te da planirana sredstva od 2,5 milijardi dinara po svim konkursima privrednici iskoriste u što većoj meri i time u velikoj meri doprinesemo razvoju privrede i poljoprivrede Vojvodine – kazao je Savić.

S. K.