banner-image

Nestle će kupovati jaja kokica koje se drže van kaveza

Kompanija Nestle je krajem prošle godine donela odluku da u svojoj proizvodnji više ne koristi jaja koja potiču iz kaveznih sistema. Ovaj cilj je za Evropu i SAD postavljen do 2020. godine, a za ostala tržišta do 2025. godine. To se odnosi na jaja koja se koriste kao sastojak u svim proizvodima kompanije Nestle.

U nekim delovima sveta, na primer u Evropi, preko 40% jaja koja se koriste za proizvodnju Nestle proizvoda čine jaja iz ne-kaveznih sistema držanja. „Prelazak na ove sisteme zahteva i vreme i investicije. Kompanija se trudi da podrži svoje dobavljače, da sarađuje sa civilnim sektorom i da potrošačima obezbedi kvalitetnu hranu“ – kažu u ovoj kompaniji. Odluka je zvanično doneta svega nekoliko nedelja posle objave da je Nestle usvojio novu politiku o dobrobiti brojlera, prema kojoj će se kao dobavljači živinskog mesa za Nestle proizvode koristiti samo proizvođači koji tove piliće u skladu sa normativima koje propisuje Global Animal Pertnership (GAP). Ova politika će u potpunosti biti implementirana do 2024. godine.

Mislimo da ovaj tekst, koji je objavljen na portalu WATTAgNet.com, kao i ostali tekstovi na ovu temu koje objavljujemo u poslednje vreme, može doprineti tome da i naši proizvođači postanu svesni činjenice da se približavanjem evropskom tržištu i evropskim standardima, prostor za plasman jaja iz kaveznih sistema neminovno sve više sužava.

Izvor:Zivinarstvo.com