banner-image

FAO, EBRD i Ministarstvo poljoprivrede na istom zadatku

U petak 26.01.2018. biće potpisan Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Organizacije za hranu i poljoprivredu (UN FAO) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Osnovni cilj Memoranduma je unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, kroz saradnju tri institucije, potpisnice Memoranduma. Polazeći od značajnog broja projekata koje su FAO i EBRD do sada realizovale u Srbiji, Memorandumom su definisani priotiteti u zajedničkom budućem petogodišnjem radu. Konkretno, Memorandum definiše tri glavne oblasti saradnje u narednom periodu:

·         Navodnjavanje, odnosno pomoć Srbiji u izgradnji novih i revitalizaciji postojećih sistema za navodnjavanje;

·         Promocija izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Srbije;

·         Rad na politici i unapređenju kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda putem razvijanja oznaka kvaliteta i oznaka geografskog porekla.

Na događaju će biti promovisani i rezultati projekta “Razvoj oznake geografskog porekla u sektoru hrane i poljoprivrede”, koji FAO i EBRD u saradnji sa Ministarstvom realizuju u Srbiji od 2014. godine. 

Na konferenciji će govoriti:

·         Branislav Nedimović, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

·         Miljan Ždrale, direktor agrobiznisa za jugoistočnu Evropu EBRD

·         Emmanuel Hidier, stariji ekonomista UN FAO

·         Lisa Paglietti, ekonomista UN FAO