banner-image

Pčelari mapiraju Frušku goru

Savez pčelarskih orgnizacija Srbije (SPOS) potpisao je krajem prošle godine Sporazum poslovno-tehničkoj saradnji sa Nacionalnim parkom „Fruška gora“ u cilju ravnomernijeg rasporeda pčelinjih zajednica za vreme lipove paše, kao i proširenja lokacija za njihov smeštaj. Nedavno su Nacionani  park i novosadsko Društvo pčelara „Jovan Živanović“imali operativni sastanak tokom koeg su dogovorili sledeće:

 – Da se naprave Timovi od pčelara sa teritorije Vojvodine po rasporedu tako da su nastanjeni na teritoriji pet Uprava za gazdovanje šumama.

– Da Nacionalni park formira timove na čelu sa rendžerima kako bi se zajedno sa pčelarima obišao Nacionalni park, mapirale i utvrdile pogodne lokacije za smeštaj pčelinjih zajednica.

Za koordinatora Timova pčelara određen je Arsenin Siniša iz Novog Sada. Kontakt telefon: 060/062-42-00

– Nacionalni park će na osnovu predloga pčelara, gde god je to moguće, proširiti spisak potencijalnih lokacija za smeštaj pčelinjih zajednica.

Kako bi se ispoštovao Pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela potrebno je utvrditi spisak pčelara koji imaju stacionarne pčelinjake u okviru Nacionalnog parka ili na rastojanju manjem nego što je predviđeno Pravilnikom.

Predsednik  Društva „Jovan Živanović“ zamolio je predsednike Udruženja pčelara iz cele Srbije da u roku od sedam dana dostave spisak stacionarnih pčelara iz prethodnog stava na e-mail: [email protected], kao i broj košnica kako bi se mogao planirati adekvatan raspored pčelinjih zajednica i mesta pčelinjaka.