banner-image

Otvorena prva Digitalna farma u Srbiji

Poljoprivrednici će na digitalnoj farmi, koju je osmislio i realizovao Institut BioSens iz Novog Sada, u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja d.o.o, moći da nauče kako nove tehnologije mogu da pomognu da unaprede proizvodnju, od pripreme zemljišta, preko setve, navodnjavanja, ishrane i zaštite bilja, pa do žetve i radova na pripremi naredne sezone.

Uz pomoć sonde za elektromagnetsku provodljivost zemljišta, poljoprivrednici mogu da mapiraju svoju parcelu i utvrde takozvane menadžment zone, odnosno delove parcele na kojima treba gušće ili ređe sejati, i koje treba đubriti i navodjnjavati nezavisno jedne od drugih.

Kako je navedeno na otvaranju farme, ti podaci iz sonde se unose u platformu AgroSens koja izračunava parametre i klibrira savremenu poljoprivrednu mehanizaciju, koja se koristi za difrerncijalnu setvu i varijabilno đubrenje. Na taj način poljoprivrednici mogu da ostvare povećani prinos na parceli, uz uštedu repromaterijala.

Na gazdinstvu Krivaja d.o.o, na kojoj je postavljena Digitalna farma, u svakodnevnom radu već se koriste sateliti, senzori, dronovi, roboti i savremena poljoprivredna mehanizacija. Farma će organizovati i Dane otvorenih vrata, na kojima će svi zainteresovani proizvođači moći da dobiju odgovore na pitanja kako digitalizacija i nove tehnologije čine poljoprivrednu proizvodnju ekikasnijom, kako omogućavaju uštedu resursa, semena, đubriva, vode, ljudskog i mašinskog rada, kako doprinose smanjenu rizika od vremenskih uslova, i konačno, kako dovode do povećanja prinosa.

Na Danima otvorenih vrata biće omogućeno i testiranje različitih uređaja, sistema i mehanizacije za preciznu poljoprivredu, kao i da kroz direktan kontakt sa poljoprivrednicima koji već koriste te tehnologije, ali i sa nučnicima iz BioSens instituta, nauče više i iznesu svoje probleme, kako bi se zajedničkim snagama radilo na rešenjima.

Farma ima i svoj „virtuelni deo“, odnosno platformu digitalne poljoprivrede Srbije AgroSens, koja omogućava praćenje stanja useva i planiranje poljoprivrednih aktivnosti uz pomoć mobilnog telefona ili računara, a na osnovu podataka prikupljenih od satelita, dronova, robota, različitih senzora i meteo stanica.

Osnovni servisi platforme su dostupni na www.agrosens.rs, a platforma će biti redovno proširivana i novim servisima, kao što su usluge analize zemljišta, agronomskih saveta ili zakazivanja snimanja dronom. Tokom Otvorenih dana, poljoprivrednici će moći da dobiju i besplatnu obuku za korišćenje platforme AgroSens.

Kako je navedeno na otvaranju, u planu je otvaranje više Digitalnih farmi širom Srbije, koje će biti posvećene različitim aspektima poljoprivredne proizvodnje – povrtarstvu, voćarstvu, stočarstvu i drugo.

Digitalna farma osnovana je u okviru projekta Instituta BioSens „ANTARES“, koji su finansirali Evropska komisija i Vlada Srbije.

(Agrosmart)