banner-image

Otvoreni dani na Digitalnoj farmi počinju u aprilu

Kako je najavljeno na otvranju farme, prvi Otvoreni dani biće održani 27. aprila od 10 časova ujutru, kada će biti razgovora o LoRa sistemu za komunikaciju sa senzorima i meteo stanicama, odnosno o kontinuiranom praćenju stanja na njivama.

Sledeći termin Otvorenih dana najavljen je za 25. maj, kada će fokus biti na varijabilnom đubrenju njiva kojim se ostvaruju uštede i povećavaju prinosi, zatim će 29. juna poljoprivrednici moći da saznaju više o temi „Satelitski snimci u službi poljoprivrede“, a 27. jula tema će biti „Senzori za vlažnost zemljišta i sistem za navodjnjavanje“.

Najavljen je i termin za 31. avgust, kada će biti govora o upotrebi dronova u poljoprivredi, zatim 28. septembra kada će biti predstavljen kombajn sa monitorom prinosa i senzorom vlažnosti zrna, a biće ponuđeno i više informacija o mapiranju prinosa, oceni uspešnosti i preporukama za narednu setvenu sezonu.

Poslednji najavljeni termin Otvorenih dana biće 26. oktobra, kada će najviše reči biti o sondi za merenje elektromagnetne provodljivosti zemljišta,  uz pomoć koje poljoprivrednici mogu da mapiraju svoju parcelu i utvrde takozvane menadžment zone, odnosno delove parcele na kojima treba gušće ili ređe sejati, i koje treba đubriti i navodjnjavati nezavisno jedne od drugih. Kako je navedeno na otvaranju farme, ti podaci iz sonde se unose u platformu AgroSens koja izračunava parametre i klibrira savremenu poljoprivrednu mehanizaciju, koja se koristi za difrerncijalnu setvu i varijabilno đubrenje. Na taj način poljoprivrednici mogu da ostvare povećani prinos na parceli, uz uštedu repromaterijala.

Biće omogućeno i testiranje različitih uređaja, sistema i mehanizacije za preciznu poljoprivredu, kao i prve platforme digitalne poljoprivrede Srbije „AgroSens“, koja omogućava praćenje stanja useva i planiranje poljoprivrednih aktivnosti uz pomoć mobilnog telefona ili računara.

Osnovni servisi platforme su dostupni na www.agrosens.rs, a tokom Otvorenih dana, poljoprivrednici će moći da dobiju i besplatnu obuku za korišćenje platforme AgroSens. Svakog navedenog dana od 10 do 12 časova biće održavani i „AgroSens info dani“, kada će biti pružena besplatna podrška korisnicima te nove digitalne platforme za preciznu poljoprivredu, razgovor sa stručnjacima i razmena iskustava među poljoprivrednicima.

Svi najavljeni termini održavaće se na ekonomiji Krivaja d.o.o. kod Bačke Topola od 10 časova ujutru.

(Agrosmart)