banner-image

Novi Sad subvencioniše sertifikaciju geografskog porekla

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na svojoj teritoriji za 2018. godinu. Grad je za ovu namenu izdvojio ukupno 2.000.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za subencionisanje dela troškova sertifikacije polljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla čija će sertifikacija proizvodnje biti realizovana tokom 2018. godine. Subvencije će biti dodeljene ovlašćenim korisnicima oznake geografsog porekla polljoprivrednih proizvoda do 100 odsto učešća, a po priloženom predračunu ovlašćene sertifikacione organizacije.

Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo ovlašćeni korisnici oznaka geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom traje do 25. maja  do 16.30. Formular prijave može se preuzeti na pisarnici u Gradskoj kući ili sa zvaničnog sajta Grada Novog Sada.

(Agrosmart)