banner-image

Za projekte agrarnih udruženja 10 miliona iz budžeta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2018. godini. Cilj Javnog konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su: stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi, modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima, efikasno upravljanje zemljištem, unapređenje stanja fizičkih resursa, unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala, zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede, tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade, ispitivanje tržišta i plasmana, razvoj tržišnih lanaca, očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi, diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine, unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala, unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Po ovom konkursu opredeljeno je 10.000.000,00 dinara u bruto iznosu. Odabrani projekati biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 dinara u bruto iznosu po projektu. Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata: jul/avgust 2018. godine.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja upisana u Registar Agencije za privredne registre: koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije čiji se ciljevi, definisani statutom ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Isplata sredstava u iznosu 100% obaviće se nakon potpisivanja ugovora, a po prijemu odgovarajućeg sredstva obezbeđenja. Nenamenske isplate, odnosno isplate za troškove koje nisu predviđene budžetom nisu dozvoljene. Nenamensko korišćenje sredstava smatraće se kršenjem ugovora i osnov je za raskid istog i povraćaj ukupnog iznosa sredstava sa zateznom kamatom do dana vraćanja sredstava i neće biti u mogućnosti da narednih godina učestvuju u konkursima Ministarstva.

Odobrena sredstva koja nisu utrošena do 31.12.2018. godine, vraćaju se u budžet RS. Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 i 011/3616-278.

Isplata sredstava po ovom konkursu se vrši u skladu sa napred navedenim pravilima. Tekst Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.

(Agrosmart)