banner-image

Vojvodina daje 35 miliona za lokalni ekonomski razvoj

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine raspisala je javni Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Cilj konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, unapređenje turističkih potencijala, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime.

Finansiraće se i povećanje lokalne i regionalne konkurentnosti, unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave, razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i konkurentnosti turističke ponude, obezbeđenje dostupnosti i funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje, podrška ruralnom razvoju, zaustavljanje procesa depopulacije i podsticanje procesa demografskog oživljavanja jačanjem privredne aktivnosti i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Za realizaciju projekata po ovom konkursu predviđena su sredstva u iznosu od 35.000.000,00 dinara .

Novac je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne infrastrukture i turističke infrastrukture u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i slično).

Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se poslovni objekti za obavljanje proizvodne ili uslužne delatnosti, industrijske zone, radne zone, poslovni inkubatori, industrijski parkovi, tehnološki parkovi sa pratećom infrastrukturom.

Pod turističkom infrastrukturom podrazumevaju se objekti za informisanje, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista sa pratećom infrastrukturom (turistički informativni centri, objekti nautičkog turizma, kupališta i plaže, uređenje obale reka i jezera, parterno i pejzažno uređenje prostornih celina, bazeni, velnes objekti, tematski i zabavni parkovi, zabavno rekreativne staze i putevi, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i pešačke staze, izložbeni objekti, kongresni objekti i drugi objekti sa turističkom namenom i sadržajima). 

Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a podnosilac prijave može da podnese samo jednu  prijavu na javni konkurs.

Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-5216/2018-03/4 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 22.06.2018. godine do 04.07.2018. godine do 16.00 časova.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine pozivom na telefon broj 021 4881 783, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu od 22.06.2018. godine do 04.07.2018. godine, ili putem elektronske pošte na adresu [email protected].

Kompletan konkurs može se pogledati ovde.

 

(Agrosmart)