banner-image

Opštine skidaju žito uzurpatorima u Vojvodini

Nekoliko vojvođanskih opština je prethodnih dana skinulo useve sa uzurpiranih parcela. Pšenica je požnjevena u atarima Sombora, Sremske Mitrovice, Novog Bečeja….

U Somboru žito je skinuto u Staparu i Stanišiću. Prema rečima načelnika Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Sombora Vladimira Katanića požnjeveno je oko 10 hektara pšenice koju su nezkonito zasejala NN lica.

-U ovom letnjem delu žetve uhvaćeno je desetak uzurpatora. Skidali smo pšenicu na dve mesta od nepoznatih lica – desetak hektara. Ostali uzurpatori su pristali da plate zakup u vansudskom poravnjanju – kazao je Katanić dodajući da na području Sombora ima i uzurpatora na njivama soje, suncokreta, kukuruza…

Iz resornog ministarstva je rečeno da će svi koji ilegalno poseju njivu, morati da plate kaznu u visini trostrukog iznosa prosečnog zakupa zemljišta na teritoriji tog okruga. Uz to, svi usevi će biti skinuti, a izgubiće pravo da ikada zatraži zakup državnih oranica.

U somborskim atarima je, prema Katanićevim rečima, trostruki iznos zakupnine u proseku 1.062 evra, a prošle godine bio je 696 evra – na nivou celog okruga.

U Novom Bečeju takođe se skida nezakoniti posejano hlebno žito, a predsednik opštine Saša Maksimović izjavio je da ova lokalna samouprava uprkos brojnim opstrukcijama, pa čak i pretnjama, neće odustati da stavimo sve u zakonske okvire.

Formirana je komisija za obilazak nelegalno obrađenog zemljišta u opštini Novi Bečej, a nadležni poručuju da će krivične prijave dobiti svi za koje je utvrđeno da su nelegalno obrađivali zemlju. Stići će im i faktura na ime troškova koje je opština imala prilikom skidanja useva.

U Sremskoj Mitrovici ukupno je uzurpirano 30 hektara zemlje i lokalnoj samoupravi nisu poznati uzurpatori na tim površinama. Iako je ukupno bilo uzurpirano 90, za 60 hektara prijavili su se poljoprivredni proizvođači sami i sa njima je sklopljeno vansudsko poravnanje.

S. K.