banner-image

Voćarima besplatno đubrivo

Vlada Reepublike Srbije je na sednici dala saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči 3.436.850 kilograma mineralnog djubriva KAN sa sadržajem azota 27% poljoprivrednicima koji ove godine imaju prijavljene površine pod voćem.

„Neophodno je da se jedinicima lokalne samouprave podnesu prijave u roku od deset dana od dana objavljivanja javnog poziva“, navodi se iz Vlada Srbije.

Poljoprivrednici mogu da preuzmu 300 kilograma đubriva po hektaru, najviše za jedan hektar površine pod voćem. Neophodno je da se jedinicima lokalne samouprave podnesu prijave u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

(Agencije)