banner-image

Za unapređenje turističke ponude bespovratno 28 miliona

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značajaza razvoj turstičkog potencijala u 2018. godini. Cilj dodele bespovratnih sredstava je razvoj turizma na teritoriji Vojvodine, podsticanjem lokalnih samouprava za poboljšanje i modernizaciju turistiških potencijala i unapređenje turistiške ponude AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za podršku lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za:

– izradu planske i projektne dokumentacije

. izradu i postavljanje turistiške signalizacije

– uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju /unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove i neophodnog uslova za razvoj turistiških kapaciteta i sadržaja

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju do 30.06.2019. godine.

Podnosilac prijave može podneti dve prijave na Konkurs.

Pravo ušešća na Konkursu imaju lokalne sampuprave sa teritorije AP Vojvodine. Uslovi za ušešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2018. godini

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 06. avgust 2018. godine.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvoodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini mogu se preuzeti s internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

(Agrosmart)