banner-image

Pčelari da prijave sumnju na trovanje neoniktinoidima

Srbija usklađuje svoje zakonodavstvo sa EU i pre par godina zabranila je tretman semena suncokreta i kukuruza insekticidima neonikotinoidima (imidakloprid, tiametoksam i klotianidin) za  koje se smatra da su štetni za pčele. U međuvremenu, EU je potuno zabranila njihovu primenu na otvorenom prostoru i ubuduće će se smeti koristiti samo u staklenicima. Očekuje se, kako prenosi Savez pčelarskih organizacija (SPOS), da ovakva praksa uskoro počne da se primenjuje i u Srbiji i to je jedan od zaključaka nedavno održanog sastanka kojem su prisutvovali predsednik SPOS i šef fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede Nenad Milojević.

Ono što prema navodima SPOS plaši srpske pčelare jeste nelegalna primena spornih neonikotinoida koje srpski poljoprivrednici kupuju na crnom tržištu.

Pčelari okupljeni u SPOS rešeni su da stanu na put ovakvoj praksi i u dogovoru sa  šefom fitosanitarne inspekcije dogovorili su:

1.    Da se pozovu svi pčelari i savesni poljoprivrednici da anonimno prijave SPOS-u (pa će SPOS prijavu proslediti nadležnim inspekcijama) ili direktno inspekciji, svako saznanje o tome da neko tretira seme suncokreta ili kukuruza zabranjenim neonikotinoidima, ili pak da prodaje pesticide uvežene „crnim kanalima“ u svom domaćinstvu. 
2.    Nakon prosleđivanja prijava inspekciji, inspekcija će službeno angažovati policijske organe, kao i tržišnu inspekciju, i proveriti tačnost prijave, te preduzati odgovarajuće mere. Sada je svakom od nas na raspolaganju da u svom selu, gradu ili opštini iskorenimo prodaju nelegalnih pesticida, i to moramo da uradimo ODMAH, već sada, a ne kad dođe trenutak za selidbu na suncokret 2019. godine, jer će tada biti kasno. Problem sa nelegalnim pesticidima je u tome što oni zvanično nisu predmet rada fitosanitarne inspekcije koja se bavi samo primenom legalno registrovanih pesticida. Crno tržište je predmet rada policije i tržišne inspekcije, a pesticidi na crnom tržištu se smatraju opasnim materijama, a ne pesticidima. Međutim, fitosanitarna inspekcija itekako može da „angažuje“ policiju i tržišnu inspekciju, ali mora da raspolaže prijavom onih koji se bave nelegalnom primenom ili nelegalnom distribucijim pesticida. 
3.    Pored svega ovoga, naredne godine, kada suncokret bude zasejan i krene da niče i raste, fitosanitarna inspekcija uzorkovaće određeni broj parcela (najbolje po prijavi, ili slučajnim izborom, pre svega u krajevima gde je ove godine bilo trovanja, što znači da je bilo nelegalne primene neonikotinoida), i obaviti analizu biljaka na prisustvo spornih neonikotinoida. Jedna takva analiza košta oko 32.000 dinara (i država će u tu svrhu morati da odvoji značajnu sumu), te molimo da sve prijave budu ozbiljne i što je pouzdanije moguće. 

Iz SPOS navode da iako je bilo mnogo govora o trovanju pčela na suncokretu ni ova organizacija, kao ni inspekcija nisu dobili ni jednu prijavu trovanja. Zato mole pčelare da trovnja obavezno prijave Odboru za zaštitu pčela SPOS.

 Obrazac prijave nalazi se na svakoj omotnici časopisa „Srpski pčelar“ i na sajtu SPOS.