banner-image
banner-image

Kako do kvalitetne hrane EU standarda

Upoznavanje sa osnovnim smernicama zakonske regulative u oblasti hrane i prehrambene industrije koja je na snazi u Evropskoj uniji (EU), bilo je tema radionice „Na putu ka Inovacionoj Uniji: Evropska zakonska regulativa u oblasti hrane“ koja je održana u Privrednoj komori Vojvodine (PKV). Radionica je deo projekta „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“, koji sprovode Naučni institut za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i PKV, a koju je realizovala grupa stručnjaka iz irskog razvojnog instituta „Teagasc–Agriculture and Food development Authority“, navodi se u saopštenju PKV.

Proizvodnja hrane je, kako je rekao sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski, izuzetno važna oblast i sve mogućnosti koje mogu da dovedu do bolje pozicije naših proizvođača u ovako važnom i osetljivom segmentu su veoma bitne.

Dodao je da ovaj i slični projekti, treba dalje da doprinesu tome da se praksa kompletno uskladi sa praksom EU, kako bi naše veoma kvalitetne i dobre firme u ovoj oblasti bile još bolje. 
Projekat „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“ sada je u trećoj godini realizacije, a na radionici bilo je reči o propisima koji regulišu primenu novih procesnih tehnologija i sastojaka, propisima koji regulišu bezbednost hrane, sa posebnim osvrtom na mikotoksine i hemijske rezidue, kao i na propise koji regulišu označavanje nutritivnih svojstava hrane.

– Tema radionice je primena i usklađivanje propisa u oblasti hrane, s obzirom da smo mi kao nauka u obavezi da razvijamo prehrambene proizvode koji će biti usklađeni sa svim regulativama. Istovremeno, tu smo da pružamo našoj industriji svu moguću podršku i odgovore na sva pitanja koja oni imaju kada je zakonska regulativa u pitanju, jer naši proizvođači sve više žele da plasiraju svoje proizvode na tržište Evropske unije“, istakla je naučni savetnik u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije i koordinator projekta „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“ dr Milica Pojić.

Prema njenim rečima, tehnologija u oblasti hrane intenzivno se razvija, kao i nove procesne tehnologije, u formulaciji proizvoda se primenjuju novi sastojci i sirovine, a sve to, kako kaže, potrebno je na neki način deklarisati tako da odgovara svim propisima.

-Nama je kroz ovaj projekat bio i cilj da ostvarimo usku saradnju između nauke sa jedne strane i privrede sa druge, a regulatornih tela sa treće strane, jer svi imamo jedan cilj – da konzumiramo hranu koja će biti prvenstveno zdravstveno bezbedna, a takođe i kvalitetna, naglasila je dr Milica Pojić.

Sva ova pitanja čine osnovni preduslov za osiguranje bezbedne i kvalitetne hrane u svim fazama proizvodnje i prometa, a i od velikog su značaja za srpske proizvođače hrane koji teže da plasiraju svoje proizvode na tržišta EU.

U cilju dugoročne podrške već postojećoj saradnji i produbljivanja odnosa između nauke i privrede, PKV i Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, u junu ove godine, potpisali su Memorandum o saradnji.
Ovim sporazumom, podsticaće se svi oblici poslovno-tehničke saradnje, učešće na skupovima koji se odnose na internacionalizaciju i zajednička promociju potpisnica, kao i organizovanje privrednih manifestacija, konferencija, bilateralnih susreta, nastupa na sajamskim manifestacijama i specijalizovanim izložbama koje će omogućiti uspostavljanje direktnih poslovnih kontakata.
Potpisnice će zajednički raditi na povezivanju stranih i domaćih kompanija, naučnih i razvojnih institucija iz oblasti prehrambene industrije, a takođe, učestvovaće i u pripremi i realizaciji projekta.

(Agrosmart)